Hva skal barn lære i barnehagen?

Hva skal barn lære i barnehagen

Barn trenger profesjonelle og hjertevarme voksne som gir omsorg, trygghet og læringsglede. Det trenger voksne som heier på akkurat det barnet når det trenger det mest, som vet hvorfor barnet har litt ekstra behov for omsorg i en periode eller som jubler sammen med barnet når det gleder seg eller mestrer. -Men hvilken kompetanse er egentlig den viktigste å lære seg i barnehagen?  

Skolehverdagen

Nok et kull med barnehagebarn har forlatt barnehagen og tar nå sine første skritt inn i skolehverdagen. Der vil de forhåpentligvis blitt tatt imot av gode lærere som gir dem støtte og hjelp til læring i mange år fremover.  

Barnehagen er en del av utdanningsløpet

De aller fleste barn som vi sender fra oss har gått i barnehage siden de var 1 år. Det er viktige år i barnas liv. Hva ønsker vi at disse barna har med seg ut av barnehageporten og inn i skolehverdagen? For meg som har vært i barnehagesektoren i flere tiår, har barnehagehverdagen forandret seg betydelig. Barnehagen er i dag en del av utdannelsesløpet, hvor det i Barnehageloven og i Rammeplanen er tydelige og omfattende krav og mål til hva barnehagebarn skal være igjennom i løpet av sine år i barnehagen.  

Kvalitet i alle plan

Barnehagen er en profesjonell aktør som det forventes kvalitet fra på alle plan. Vi skal være en arena for lek og læring. Det skal være pedagogiske aktiviteter som dekker kravene i rammeplanens fagområder. Det skal tilrettelegges for barn med spesielle behov og barn som har utfordringer på ulike vis. Vi har fått eget regelverk for å forbygge mobbing. Barnehageloven slår fast at «barnehagene i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnets behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

Men hva med barna?

På tross av at barnehagen nå er en mye klarere pedagogisk arena, på tross av krav og klarere retningslinjer til hva barnehagene skal igjennom av lek og læring, og på tross av Rammeplan og Barnehageloven, så er jo barns behov nokså likt som da jeg startet for over 30 år siden. De har behov for trygghet og omsorg. De har behov for voksne som ser dem og er der for dem når de trenger det, og de trenger tid. Barn trenger akkurat dette for å lære. En blanding av en profesjonell arena og profesjonelle og hjertevarme voksne som gir omsorg, trygghet og læringsglede. Som heier på akkurat det barnet når det trenger det mest, som vet hvorfor barnet har litt ekstra behov for omsorg i en periode eller som jubler sammen med barnet når det gleder seg eller mestrer.  

Instrumentet for læring

Gjennom barnehageløpet vil de voksne være det viktigste instrumentet for læring. Barna speiler seg i voksnes reaksjoner på deres oppførsel. De må ha forståelige tilbakemeldinger fra omverden. Det være seg fra ansatte og foreldre. Derfor er setningen i barnehageloven så viktig. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet……»  Barnas hverdag består jo for de fleste av hjem og barnehage, og da er det viktig at disse trekker samme vei for barnet og dets utvikling. Når alt dette er etablert, er barnet klar for læring. Da må barnehagen har et klart mål om hva vi ønsker barn fra vår barnehage skal være rustet med og for.   Leste du?

Hvilken kompetanse trenger barnet videre i livet?

Vi mener at sosial kompetanse er noe av det aller viktigste et barn har med seg videre. Gjennom lek, veiledning, pedagogisk aktiviteter og læringserfaringer vil barnet lære, se og forstå respekt for andre, de vil kunne vise omsorg for de rundt seg, klare turtaking, inngår kompromisser, utvise empati og etablere vennskap. Vennskap og evnen til å etablere relasjoner er noe av det viktigste et barn lærer. Å ha tilhørighet med noen, kjenne på gleden av å møte en venn og se gleden vennen får når den møter barnet, er «livsviktig». Vennskap etableres ofte gjennom lek. Barn med felles interesser finner hverandre og gir hverandre støtte, forståelse og anerkjennelse.  

Språk er nøkkelen til kommunikasjon.

Språk er nøkkelen til venner, fellesskap, skole, kunnskap og livskvalitet. Vi er opptatt av at barnet skal ha et rikt og variert språkmiljø rundt seg i barnehagen. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive og i samspill med andre. I vårt språkarbeid legger de voksne til rette for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og som redskap for egne tanker, følelser og meninger.  

Vi må filosofere sammen med barna

Vi ønsker å gi barna verktøy for å mestre ulike følelser som glede, sorg, sinne og frustrasjon. Forståelse for at livet også inneholder grå dager, men at man kommer seg gjennom dem også. Nysgjerrighet på livet, leken og hverandre er godt å ha med seg. Derfor må vi filosofere med barna, ikke bare gi dem svaret. Barn som lærer seg å tenke utenfor boksen, se sammenhenger, er nysgjerrige og som har evne til kritisk tenkning vil kunne se muligheter og forstå verden rundt seg.  

Siste gang ut porten

Så når vi vinker farvel til de barna som går ut av barnehagen for siste gang, håper vi at vi har gitt dem evnen til å ta vare på seg selv og andre, til å forstå samspill og til å gi og ta anerkjennelse. Vi håper vi har bygget opp under deres selvfølelse og deres forståelse av egenverd. -Og når de går ut av porten håper vi de er spente på å begynne på skolen, at de er rustet for den nye hverdagen mens vi står igjen med en liten tåre i øyekroken. For hvert eneste barn har en liten bit av hjertet vårt. Vi er så stolte av dem!   Trine Hofseth – Barnehagenett   Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *