Hva er en barnehage?

Hva er en barnehage

Hva er en barnehage?

I disse dager er mange nye barn og foreldre som har startet i en barnehage, og helt uavhengig av alder, startet på en ny reise bestående av opplevelser, erfaringer, vennskap, danning og mye, mye mer. Men, hva er egentlig en barnehage og hvem er vi som skal ivareta andres barn? Sett i et historisk perspektiv ble det første barneasylet åpnet i Trondheim i 1837. Hensikten her var å redde førskolebarna bort fra gaten og sikre fremtidens arbeidskraft. Her skulle de blant annet lære å lese og skrive. Det har vært en lang reise før vi kom til den moderne barnehagen slik vi kjenner den i dag. Lov om barnehage kom først i 1975, da gikk 1,8 % av barna i barnehage. Vendepunktet kom med barnehageforliket i 2003 da det skulle være full barnehagedekning og alle barn som ønsket barnehageplass skulle få dette. Rammeplanen fikk inn rett til barns medvirkning og barnet som subjekt i 2006, med en ny utgivelse i 2018. Her legges det inn mer krav til hva en barnehage skal inneholde og til dens pedagogiske praksis. I 2021 er det 93,4% av alle barn som har plass i en eller annen barnehage i Norge, og de fleste barna er mer av sin våkne tid i barnehagen enn hjemme i hverdagen. Dette er en medvirkende årsak til at mandatet og barnehagens plass i samfunnet er så viktig. Det er mange forestillinger om hva en barnehage er, og for mange er det kanskje aller mest et hendig sted å plassere barna mens mamma og pappa er på jobb. Det øverste mandatet er først og fremst å gi barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til deres beste. Dette underbygger viktigheten av at barnehagen er en pedagogisk institusjon og dermed første stopp i barnas utdanningsløp. Gjennom hverdagen vil barna få mange førstehåndserfaringer og opplevelser, og det er her de første spirene til ny kunnskap kommer på plass.  

Barnets beste – hva er det?

Både lov om barnehager og rammeplanen har søkelys på barnets beste. For at vi som fagpersoner skal kunne møte barn og foreldre på best mulig måte er det en selvfølgelighet at nettopp barnets beste er fokus. Barnet er slik jeg ser det noe mer enn bare et barn. Vi skal se på barna som små, selvstendige individer som har egen fri vilje.  Dette er ganske stort, og i praksis betyr det at vi skal være likeverdige i relasjonene. Forskjellen er at vi ikke er likestilte da den voksne i sitt mandat tar lederansvaret og lar barnet være barn.  

Opplevelser, erfaringer og kunnskap – veien til pedagogisk praksis

Barna deltar på alle gjøremål i barnehagen mens de voksne støtter, veileder, leder og viser vei. I tillegg både finner og gir ansatte spor til nye prosjekter sammen med barna. Her etableres den første hungeren etter kunnskap og vitebegjær. Barna får en forståelse for hvordan og hvorfor ting er som de er gjennom å prøve selv eller gjennom førstehåndserfaringer. På denne måten tilegner barna seg kunnskap og barnehagens pedagogiske praksis vises.  

Kort oppsummert

Avslutningsvis drar jeg oss tilbake til spørsmålet «hva er en barnehage?». Det korte svaret på dette er at barnehagen er første stopp i barnas utdanningsløp. Den første kunnskapen etableres gjennom lek, opplevelser og erfaringer. Barna opplever at dette gjøres i lystbetonte omgivelser som er preget av latter, glede og varme i relasjoner med både andre barn og dedikerte voksne.   Lars Thomas Flekkum – Barnehagenett Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *