Hva er barns medvirkning?

HVA ER BARNS MEDVIRKNING

Å medvirke er ikke det samme som å bestemme

Barns medvirkning betyr ikke at det er barna som skal bestemme. At barna kan gjøre som de vil.

Barns medvirkning har en stor plass i barnehagen, og det henvises til både barnehagelov, grunnlov og FNs barnekonvensjon om barns rett til å medvirke i egen hverdag.

I denne sammenheng betyr det at barnehagen skal legge til rette for, og oppmuntre til, at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Ref Rammeplanen kap.4)

Hva betyr barns medvirkning i praksis?

Det betyr at de voksne i barnehagen må legge til rette for å involvere barna i det som skjer.

Heldigvis sier Rammeplanen også at barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Den sier også at barna ikke skal overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Og dette må de voksne ivareta.

Tre forutsetninger for å ivareta barns medvirkning

1. Kunnskap

Forutsetningen for at de voksne skal kunne ivareta barns medvirkning er at de har kunnskap om hva det er og hvordan de kan legge til rette for at det skjer.

Dette kan vi tenke er en selvfølge og det skulle bare mangle om ikke dette er helt klart for alle. Men jeg velger å ta det med, som en påminnelse om viktigheten av at personalet er samkjørte og har en felles forståelse for hva de legger i barns medvirkning.

2. Se, lytte og involvere

I planlegging av barnehagehverdagen kan de voksne legge til rette for aktiviteter og lek med utgangspunkt i barnas interesser, undringer, opplevelser og hva de er opptatt av og uttrykker til hverandre og til de voksne.

Dette må ses i sammenheng med de ulike fagområder og krav i rammeplanen.

Om et barn har vært på legevakta, eller har vært på et gårdsbesøk, kjørt tog, vært på fisketur, funnet en rar stein.  – her ligger det gode muligheter for å bearbeide opplevelser og lære mer både for det enkelte barn og for hele gruppa; og for de voksne. Det engasjerer både liten og stor samtidig som det også er gøy!

3. Samtaler

Et av målene med barns medvirkning er at barna skal få oppleve at de har innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Når barna opplever at deres interesser og opplevelser blir tatt hensyn til, og at voksne og barn samtaler om det som skjer, erfarer de at de påvirker og medvirker i egen hverdag.

Samtalene med barna om hva de har gjort og hva de tenker er en viktig del av evalueringen i barnehagen. På denne måten har barna innflytelse på det som skjer og deres bidrag blir en del av barnehagens evaluering og videre utvikling.

Barna skal få kjenne på at barnehagen er til for dem.

Så du denne videoen om barns medvirkning? 

Gjennom å medvirke i egen hverdag får barnet med seg en viktig kompetanse som de garantert får nytte av resten av livet. En kompetanse som ruster dem til samarbeid og ivaretakelse av egne behov.

Begge deler er viktige for å kunne ta vare på seg selv og samtidig kunne være en del av et felleskap.

I denne sammenheng tenker jeg på Astrid Lindgren og et av hennes sitat:

«De som alltid låter sina barn göra som dom vill –har fullständigt missförstått begrepet frihet. Det er direkt fegt att säga til sina barn: Gör som ni vil!»

Derfor viktig å huske at medvirkning er noe helt annet enn å bestemme og la barn gjøre som dem vil.

Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *