EN HILSEN FRA MALMÖ

Har du hørt om Turning Torso? Det hadde ikke jeg, og for dere som heller ikke vet det, så er Turning Torso et stort tårn som står i Malmø  – noe lignende det skjeve tårn i Pisa kanskje…, bare at det ikke er skjevt men vridd.

Dette fikk jeg vite av barna her på Framtidskompassets förskola i Malmø. De har laget en miniatyr av Turning Torso i papp og samlet informasjon som de hadde hengt opp på veggen.

turning torso
turning torso

— Turning Torso

Barna selv hadde tatt initiativ til denne aktiviteten og hadde holdt på med dette over lengre tid, og var et godt eksempel på barns medvirkning, nysgjerrighet, undring og læring.  

Jeg er i Malmø fordi jeg ble invitert til et nordisk nettverk for barnehageledere. Jeg takket ja med en forventning om å knytte kontakter med andre nordiske barnehageledere og om å få mer kunnskap om barnehagene i de andre nordiske landene. 

Når reisen nå nærmer seg slutten, så må jeg si at forventningen ble innfridd.
Jeg har vært sammen med barnehageledere fra Sverige, Island, Finland og Danmark i 3 dager. 

DAG 1 

Første dagen var jeg med på studiebesøk på Elevhelsan i Vellinge kommun. Der møtte vi 3 engasjerte og kunnskapsrike spesialpedagoger som var ansatt av kommunen for å bistå 19 private barnehager når de hadde behov for hjelp.

I Sverige er det ganske likt som i Norge. Det er den enkelte kommune som bestemmer hvordan de organiserer dette med tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp. 

Vi besøkte også Stora Hammar førskola. Den er kommunal, har plass til litt over 100 barn og har valgt å dele inn i tre enheter med en gruppe med 50 barn i alderen 4 og 5 år og 4-5 voksne, en gruppe med 20 barn som var 3 år og 3 voksne, og en gruppe med 1 og 2 åringer, til sammen 30 barn og 4-5voksne. 

Mat og måltider har stort fokus, og vi fikk en forelesning av kokken og en måltidspedagog på hvordan de jobbet med barna og målsettinger de har med sitt arbeid. Pedagogen hadde tatt en egen utdanning for å bli måltidspedagog.

Kokken var forresten interessert i et samarbeid med oss – så jeg inviterte han til å komme. 

 — Barna sover i frisk luft, men ikke i vogner. 

På slutten av dagen besøkte vi Framtidskompasset förskola. Den er privat og har plass til 120 barn. De har valgt å dele inn i 4 enheter med 30 barn og 5 voksne pr enhet.

Vi fikk høre hvordan de jobber med ny læreplan og ulike satsingsområder. De er tydelige på visjon og felles verdier og forventer at dette er godt forankret i hele personalet. 

DAG 2 

Andre dagen var jeg med på et møte med barnehageledere fra Danmark, Finland, Sverige og Island, samt en observatør fra Foreningen Norden.

Representantene fra Sverige og Island hadde tatt initiativ til dette møte for å drøfte om det var interesse for et samarbeid for å løfte barnehagesektoren og barnehagelærere som profesjon.

Vi snakket om likheter og ulikheter i de nordiske landene. Vi har ulike rammer og organiserer ulikt, men alle har et felles ønske om å løfte barnehagelærer som profesjon. Nytteverdien av å lære av hverandre ble løftet frem og det var enighet om å jobbe videre for å utvikle et prosjekt med arbeidstittelen «Den gode nordiske barndommen». Vi som var tilstede skal fungere som en strategigruppe fram til vi får satt prosjektet mer i system.   

I oktober 2019 skal vi møtes hos det nordiske ministerrådet i København. 

DAG 3 

Den siste dagen var jeg med på konferanse i regi av det Nordiska professionsnätverket for skolledare i förskola. 

Konferansen ble innledet av en engasjert stadtsdirektør for Helsingborg som fortalte om Helsingborg 2035 og hvordan de jobbet med utvikling og «tillitsbaserad styrning», hvilke resultater de har fått etter 8 år og hvordan de vil jobbe framover. Og at den største utfordringen er «felrädsla».

Deretter var det fokus på barnehagelærerrollen og hvordan man skal styrke den framover- samt jobbing i grupper og deling av erfaring.
Vi fikk blant annet høre at en følge av den nye svenske læreplan vil leder av barnehagen bli kalt rektor.     

Les også;

https://barnehagenett.no/hva-er-vennskap

Visste du at: 

I Finland har de en bemanningsnorm på 8 barn pr voksen når barnet er over 3 år, og 4 barn pr voksen når barnet er under 3 år. Foreldrene betaler 289 euro pr mnd. Det er inklusiv mat. Foreldrene bestemmer åpningstiden til barnehagen. 

I Sverige har de ikke bemanningsnorm og ikke arealnorm.  

På Island er det vanskelig å få tak i kvalifiserte førskolelærere.
De har en åpningstid fra kl 8-16.30.
Det er et snevert tilbud av fagbøker og barnebøker. 
(Den ene representanten fra Island fortalte at hun derfor har skrevet to barnebøker selv) 

Danmark har ingen bemanningsnorm. 

Det er ikke tvil om at det å møte barnehageledere fra andre nordiske land er nyttig.   

Eva Heger – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *