Helsefremmende barnehager

H

Helsefremmende barnehager

18 000 timer 

Visste du at fra et barn begynner i barnehagen som 1-åring, så vil det innen det går ut av 10.klasse som 15-åring ha tilbrakt mer enn 18.000 timer i barnehage og skole.

Dette er mange timer i et barns livog det starter i barnehagen. Derfor blir det så viktig for oss hva vi fyller disse timene med. Vi vet at god helse legger et godt grunnlag for god selvfølelse, læring og utviklingDet må vi ta på alvor. 

Derfor har vi en felles satsing på helsefremmende barnehager. 

 

EN GOD START VARER HELE LIVET

Vår visjon om å gi barn en god start som varer hele livet handler om å ruste barna best mulig for framtiden. Det gjør vi gjennom allsidige aktiviteter og erfaringer, vi gir barna muligheter til mestring og utvikling gjennom lek og gode opplevelser og vi bygger mentalt sterke barn som medvirker og føler seg som en del av fellesskapet.  

Å legge til rette for styrking av fysisk og psykisk helse er et godt utgangspunkt for trivsel, lek, læring og utvikling. At fysisk og psykisk helse henger sammen vet de fleste som har kjent på at en god tur/sykkeltur kan gjøre hverdagen litt lettere når det står på som verst.

I barnehagen ser vi også at dette henger sammen og har derfor fokus på områdene fysisk aktivitet og hvile, psykisk helse og kosthold. 

 

Fysisk aktivitet

Å bruke kroppen på ulike måter for å se hvordan den fungerer skal være utfordrende og morsomt. Alle barn må få mulighet for å øve på alle grunnleggende grovmotoriske ferdigheter.  Et barn som ikke tør f. eks å klatre, men som utfordrer seg selv og til slutt mestrer, da styrkes selvfølelsen og troen på seg selv. Det blikket de har er gull verdt!

Dette er grunner til at barnehagen hver dag sørger for at alle barn er i aktivitet og at de har et utfordrende lekemiljø hvor de kan utvikle sine ferdigheter, være kreativ og undrende og oppleve mestring sammen med barn og voksne de er trygge på.

 

Hvile

Like viktig som å være fysisk aktiv er å kunne hvileVi lever i et aktivt samfunn som utfordrer oss både fysisk og mentalt. Det er mange spennende organiserte aktiviteter man kan være med på innenfor f.eks. sport og kultur. Samtidig har teknologien åpnet verden og gjort veien kort til all slags informasjon og digitale aktiviteter.

Dette må vi være bevisst på i barnehagen og la barna få erfaringer på balanse mellom aktivitet og hvile.

 

Psykisk helse

Å hvile kroppen og finne innvendig ro er en ferdighet vi ønsker at barna skal få med seg. Det sies at har du engang fått erfare noen gode opplevelser, så kan du finne dem igjen hvis du har behov for det.

Å ha det bra psykisk handler også om å ha tro på framtiden, ha tro seg selv, oppleve mestring og ha gode relasjoner med andre. Å kunne fungere i et fellesskap og være motstandsdyktig for kritikk og annen motgang ruster også barnet godt for framtiden

I barnehagen er barnet så heldig at leken er det viktigste. Og noe av det viktigste barnet kan få med seg er god lekekompetanse. Å kunne leke betyr at barna kan vise enighetgjensidighet og turtaking. Og tenker vi litt etter så hadde verden kanskje vært et bedre sted for mange hvis alle voksne også hadde hatt denne kompetansen.   

 

Kosthold

Uten mat og drikke duger helten ikke. Et godt kosthold sørger for jevn energi hele dagen og styrker fellesskapet gjennom gode sosiale måltider. 
Med fokus på kosthold får barna kjennskap til ulike matvarer, hvor de kommer fra og hvordan de kan brukes. Barnehagen følger de nasjonale retningslinjene for mat og kosthold i barnehagen.

Sammen med kosthold blir det også satt fokus på hygiene og hvor viktig det er for god helse. 
Med egen håndvaskesang får barna med seg god kunnskap i hverdagen.

 

Sammen er vi helsefremmende

Gjennom felleskapet i den enkelte barnehage, og mellom barnehagene i Barnehagenett får vi sammen et eieforhold til en sunn livsstil hvor vi ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse og kan løfte og inspirere hverandre. Vi vil skape gode hverdager for barna helt fra den første timen barnet begynner i barnehagen og til de går ut av barnehagen som 6åring med tro på seg selv og lyst til å lære mer.

Vi vil gi barna en god start som varer hele livet! 

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin