Happy days – den første tiden

Happy days den første tiden

Nå er det igjen klart for et nytt barnehageår. Spente foreldre og nye barn møter barnehagen for første gang. Barn som har hatt ferie og barn som går over fra liten til stor avdeling kommer mer eller mindre klare for å ta fatt på hverdagen igjen.

De voksne i barnehagen står klar til å møte hvert barn med åpenhet og trygghet. Med åpenhet mener jeg at de er nysgjerrig på barnet og ønsker å se: «hvem er du og hva trenger du?» – og med trygghet mener jeg at de voksne vil gi barnet den tilvenningen og den tilknytningen det trenger for å bli trygg, trives, utvikles og mestre.

Da ligger alt til rette for «happy days» i barnehagen.
Det vil si dager med masse lek, gode venner, latter og spennende aktiviteter.

Rammeplan for barnehagen gir utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, og er en forskrift til barnehageloven. Den er nå blitt revidert, og ny rammeplan gjelder fra 01.08.17.

Den nye rammeplanen er tydeligere på barnehagens forpliktelser enn det den var før, og hensikten er at det skal bli lettere for foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille.

Dette innebærer at personalet i barnehagen må være bevisste på hvorfor de gjør som de gjør – hele tiden! Dette tror jeg er bare sunt og meningsfylt, og jeg bygger det på egne erfaringer.

Det har vært krav til planlegging og evaluering helt siden den første rammeplanen kom i 1996, men utfordringen i sektoren er at det er for store forskjeller på de barnehager som gjør dette bra, og de som gjør det mindre bra.

Min erfaring med barnehager som er gode på planlegging og evaluering, har stor bevissthet om hvorfor de gjør som de gjør. De bør bare bli flinkere til å synliggjøre det.

Det engasjerer og motiverer å se at man gjør en god jobb. Det engasjerer og motiverer når nye barn kommer om morgenen og endelig strekker armene til deg etter en tids tilvenning, det engasjerer og motiverer når du ser grupper av barn som leker over tid. De finner løsninger, er kreative og inkluderende. Det engasjerer og motiverer når foreldre gir tilbakemelding på at barnet trives og gleder seg til barnehagen. Det engasjerer og motiverer å se barn som utvikler seg og mestrer nye ting.

Her kunne jeg bare ha fortsatt å liste opp, men det kan jeg gjøre en annen gang.
Det viktigste av det viktige er en god dialog mellom hjem og barnehage.
Avklar forventninger og snakk med hverandre, det legger også et godt grunnlag for «happy days»!

Og husk:

  • Selv om barnet gråter når du går, så behøver ikke det være feil. Tvert imot så kan det være en sunn reaksjon. Det betyr at du som mamma eller pappa er en viktig tilknytningsperson i prosessen med å få nye tilknytninger.
  • Uansett om barnet har språk eller ikke, snakk mye om barnehagen, hva de gjør og hvem som er der. Barn forstår og tilegner seg kunnskap og forståelse hele tiden. Ved å sette ord på hva som skjer i barnehagen og de som er der kan du bidra til at barnet ditt blir raskere trygg.
  • Lurer du på noe, så spør. De voksne er der for barnet ditt og deg.

Med dette ønsker jeg barn, foreldre og ansatte lykke til med et nytt barnehageår med mange «happy days»!

Eva Heger – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen, og få de nyeste artiklene rett i postkassen. Klikk her; Meld meg på

Les mer fra Eva her;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *