Er du en av oss?

Er du en av oss

Alle mennesker er – og blir et produkt av hvordan våre gener og miljøet rundt virker interaktivt på hverandre.

Fra vi blir født, til omkring 6 års alder er vi i den mest lærevillige perioden i livet. I denne perioden utvikler vi kroppen vår til å mestre meget kompliserte oppgaver. Fra det konkrete til det abstrakte. Hjernen bygger elektriske og kjemiske nettverk av ufattelige dimensjoner.

Det gjennomsnittlige ordforrådet vårt utvikles i rasende fart. Vi bygger kompliserte setninger og utvikler forståelse av begreper.

Vi blir klar over at vi er til og grunnlegger en identitet, en følelse av hvem vi er, hva vi kan og hva vi er verdt. Tall, symboler og størrelser begynner etterhvert å gi mening. Egosentrisme utvikles til det sosialt kompetente.

I hvilken grad overnevnte skjer har med hvilke personer og kulturer som er rundt barnet til enhver tid.

Unge mennesker trenger trøst, men ikke bare trøst. Unge mennesker trenger utfordringer, men ikke for store – og ikke for små. Unge mennesker trenger forklaring på hva ord og handlinger betyr slik at de gir mening. Unge mennesker trenger å bli verdsatt av oss som er rundt dem. Alle mennesker trenger glede, aktivitet og latter. Alle mennesker trenger ro og hvile.

Mennesket, og spesielt hjernen, er kanskje den mest kompliserte konstruksjonen som eksisterer, og det er ikke hvem som helst som bør ha makt til å påvirke den. Og i de første år er den meget påvirkelig – på godt og på vondt. Det er i stor grad opp til oss – foreldre, personal i barnehager, tanter, onkler og besteforeldre.

Hva er så målet for våre anstrengelser? Jo, vi vil sørge for at det enkelte barn får et så bra liv som mulig. En arbeidskrevende oppgave hvor vi trenger intelligente, dedikerte, faglige, og ikke minst kloke mennesker.

Er du en av oss?

Av Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *