En god start varer hele livet

E

En god start varer hele livet

Med mangeårig erfaring har vi blitt en betydningsfull barnehageaktør.

Med mange års erfaring er vi ydmyke og vårt ansvar bevisst når vi skal legge til rette for god omsorg, lek, læring og utvikling for barna i barnehagen.
 

Men hvilke kompetanser og ferdigheter krever fremtidens samfunn av barna våre?
Og hvilke utfordringer og muligheter vil barna våre stå overfor? Og ikke minst – hvordan vil de søke å løse og gripe dem? 

Det eneste vi vet med sikkerhet er at vi ikke vet hva fremtiden vil bringe. Vi må forberede våre barn til jobber som enda ikke er skapt. Våre barn skal jobbe med teknologi som enda ikke er oppfunnet – og løse problemstillinger som enda ikke er tenkt.
 

Barnehagen har et stort og viktig mandatBarnehagen skal være en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og er starten på barnets utdanningsforløp. Ikke bare er barnehagetiden en viktig periode i seg selv, men den skal også legge et godt grunnlag for vekst videre i livet.  Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles. Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap med nulltoleranse for mobbing. Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper, og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og det samfunnet vi lever i. 

Barn får utviklet sin selvfølelse og samspillsevner gjennom utfordringer og mestring i møte med seg selv og andre. Viktige ferdigheter som å lese, skrive, regne blir lagt grunnlag for i førskolealder. God kvalitet på innholdet i barnehagehverdagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet. 

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. 

 

“Jeg må bare få takke for en utrolig barnehage. Yngstegutten Martin har begynt på skolen i dag og var utrolig stolt. Takk for en flott start på livet til våre små.” – Mor i Tveterhytta barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin