En god start på livet

E

En god start på livet

Med mangeårig erfaring har vi blitt en betydningsfull barnehageaktør.
Vår visjon er å gi hvert enkelt barn en god start på livet. Vi tror dette er en visjon de fleste kan stille seg bak. Men hva er egentlig en god start på livet?

Er en god start på livet bare at dere som foreldre får tildelt en barnehageplass til deres barn, eller må barnehagetilbudet inneholde noe mer?

Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles. Barn får utviklet sin selvfølelse og samspillsevner gjennom utfordringer og mestring i møte med seg selv og andre. Viktige ferdigheter som å lese, skrive, regne blir lagt grunnlag for i førskolealder. God kvalitet på innholdet i barnehagehverdagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet.

Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper, og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne.

For å lykkes i alt dette jobber alle våre barnehager med 4 felles og grunnleggende programområder. Disse er; Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn.
Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetninger for å kunne skape gode barnehager, og vi kaller det derfor en god start på livet pedagogikken.

 

“Jeg må bare få takke for en utrolig barnehage. Yngstegutten Martin har begynt på skolen i dag og var utrolig stolt. Takk for en flott start på livet til våre små.” – Mor i Tveterhytta barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin