Dine personlige egenskaper er det viktigste når du søker jobb

Dine personlige egenskaper er det viktigste når du søker jobb

Som en stor barnehageaktør møter vi et stort antall jobbsøkere i løpet av et år. De fleste har den kompetansen vi etterspør, men til syvende og sist er det dine personlige egenskaper som avgjør om jobben blir din.

Personlige egenskaper

Å tilsette nye medarbeidere kan være en tidkrevende og møysommelig jobb, men aller mest en givende og spennende prosess. Å finne rett person til en ledig stilling forutsetter selvsagt at kompetansekravene er oppfylt.

I tillegg vil de personlige egenskapene være avgjørende i forhold til hvem som til slutt blir tilbudt jobben. Hvilke egenskaper som etterspørres kan variere fra barnehage til barnehage og avdeling til avdeling.

Det gjelder å finne en profil som utfyller den eksisterende personalgruppa som vedkommende skal jobbe i.

Vi bruker mye tid før en stilling blir utlyst på å definere akkurat hva vi skal se etter i en ny medarbeider, og da er alltid personlige egenskaper det som er øverst på agendaen.

Hvorfor skal vi ansette akkurat deg? 

De fleste stillingsannonser er fylt med adjektiver som «leken», «humørspreder» og «stå-på-vilje».

Vi bruker mye tid i intervjuene for å finne ut av hvilken type de ulike kandidatene er.

Det viktigste er likevel at du som kandidat greier å overbevise oss om at du er den riktige, og som virkelig brenner for de oppgavene som ligger foran deg.

Du må vise oss at du er motivert for den aktuelle stillingen hos oss.

Ledige stillinger i vår organisasjon finner du her;

Tør vi satse på deg? 

CV-en din er viktig. Den vil gi oss et bilde på din yrkeserfaring, men også noe om hvor din historikk over tid hos dine tidligere arbeidsgivere.

Hvis du har skiftet mange arbeidsgivere med korte mellomrom kan dette gjøre deg mindre interessant for jobben.

Det er lett å vurdere deg som lite utholdende eller lite motivert for jobben. Det er derfor viktig at du greier å forklare godt hvordan din CV henger sammen.

Når vi ansetter en ny person investerer vi i en ressurs for fremtiden, som vi ønsker å utvikle videre som en del av vårt kompetansemiljø.

Dersom du er du nyutdannet og ikke har en lang CV er det viktig å vise til eventuelle engasjement utover studier og skolegang. Kanskje har du vært aktiv i en studentforening, idrettslag eller har vært støttekontakt?

Å vise til engasjement utover det som er ditt daglige virke slår alltid positivt ut og sier mye om deg som person og hvordan du vil utføre en jobb i fremtiden.

Har du selvinnsikt og er lærevillig? 

Det siste vi er opptatt av er selvinnsikt og lærevillighet. Dette er helt avgjørende egenskaper for å beherske ulike typer arbeidsoppgaver i fremtiden.

Å ha selvinnsikt handler om å kjenne seg selv. Det handler om å kunne gå på utsiden av seg selv og se seg selv i et fugleperspektiv. Hvordan virker jeg på andre mennesker? Hvordan oppfatter andre meg?

Hvordan reagerer jeg i ulike situasjoner? Og ikke minst – hvorfor er det slik?

Alle jobbsøkere som fremstår som åpne og ærlige med selvinnsikt skiller seg positivt ut. Dette er utrolig viktige egenskaper for å kunne samarbeide godt med kolleger og andre i barnehagen og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Å være lærevillig er viktig. I en sektor som endrer seg fort er evnen og viljen til omstilling sentral. Nye krav, nye muligheter krever ofte ny kompetanse.  Å være positiv og åpen for å utvikle seg selv og lære i jobben er en avgjørende egenskap. Å jobbe med mennesker og relasjoner krever at du er åpen for å kunne endre og utvikle deg.

Tenk gjennom dine verdier og din nøkkelkompetanse 

Vi anbefaler deg å tenke nøye gjennom hvilke verdier som er viktig for deg, og som du står for. Det kan for eksempel være verdier som rettferdighet, integritet eller åpenhet. Det sier mye om deg som person, og din evne til å reflektere.

Du bør også ha et bevisst forhold til dine egne styrker og nøkkelkompetanser. Dersom du synes det er vanskelig å beskrive i «jeg-form», kan du veldig gjerne bruke eksempler som illustrerer hva du står for og hva du kan.

En type formulering kan være: «Mine kolleger og venner beskriver meg ofte som …» eller «Jeg hører ofte at jeg bidrar godt på …». Du kan med fordel si noe om hva du setter høyt i et arbeidsmiljø, da det viser at du har et bevisst forhold til hva du er opptatt av.

Dette er viktige ting du bør ha med deg i tankene når du søker jobb – uansett arbeidsgiver. Riktig kompetanse er viktig, men hvem du er som person og hva du står for er alltid avgjørende for den som får tilbud om jobben. Vi ønsker deg lykke til i jakten på drømmejobben. Kanskje vi snakkes?

Elisabeth B. Karlsen – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *