Den lille, store skolestarteren!

Den lille, store skolestarteren

Hvert år er det en gjeng nye barn som har blitt eldst i barnehagen, skolestarteren. De har blitt forbilder. De har blitt dem som de andre barna strekker seg etter. Og vi, vi voksne, vi stiller nye krav. Ofte for store krav, tenker jeg.

Hva vil vi egentlig at de skal kunne når det nærmer seg skolestart?

Er det viktig at de kan bokstaver og skrive, og må de kunne telle så innmari langt? Trenger vi å bruke siste året i barnehagen på å øve på å sitte ved bordet og skrive bokstaver og tall? Nei vi kan leke oss igjennom dette verdifulle året. Leke med bokstaver og tall, leke med former, farger, strategi og problemløsning.

Lek er læring.

I mine øyne er det nemlig viktig at barna kan leke. Lek er læring. Og med voksne som er bevisst dette, kan vi ha en finger med i spillet på hva barna også lærer.
Når vi sender barna på skolen, tenker jeg det er viktig at de kan se andre, ta hensyn, dele og vente på tur. De må kunne ta vare på seg selv, tingene sine og andre rundt seg.
Etter en skolegruppe i barnehagen ønsker jeg at barna skal ha opplevd mestring, vennskap og lek. De skal ha opplevd at de er bra nok!

En smart og reflektert man

Etter en god samtale med en smart og reflektert mann for noen år siden, har jeg tenkt mye på dette. Kan ikke barna de sosiale spillereglene når de starter på skolen, kan de streve med å få seg venner. Får de seg ikke venner, trives de ikke på skolen, og jeg tror at om de ikke trives på skolen vil de heller ikke lære optimalt. De har tankene et annet sted. For vi mennesker trenger en venn. Da føler vi oss sett. Vi føler oss viktige.

Kan ikke barna kle på seg selv, kommer de seg heller ikke raskt nok ut i friminuttene til å være sosial og utvikle nye vennskap. Da er de andre barna allerede i gang med en lek.

Les også

Det viktigste vi gjør i barnehagen for skolestarteren

Derfor tror jeg det viktigste vi gjør i barnehagen for skolestarteren, de som skal ut i den store verden og lære, er å veilede dem til å bli gode venner, lære dem å bli selvstendige og trygge barn, som kan stå opp for seg selv og for andre.
Så kan skolen lære dem å sitte rolig, lese, regne og skrive.

Vi må la dem få være små

Jeg sier ikke at vi ikke kan leke skole. Sier ikke at vi ikke skal ha fokus på f.eks tall og bokstaver. Men jeg tenker at vi må la dem få være små og bruke det siste året på å ha et hovedfokus på lek og læring, selvstendighet, trygghet, sosial kompetanse og hjelpe dem å danne en grunnmur som skal hjelpe dem igjennom livet.

Vi skal gi dem en god start. For en god start varer hele livet!

Marianne Haugeby

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *