TIPS OG RÅD TIL DEN FØRSTE TIDEN I BARNEHAGEN

TIPS OG RÅD TIL DEN FØRSTE TIDEN I BARNEHAGEN

Vi legger stor vekt på at barnet skal få en god start på livet i barnehagen. Når et barn begynner i barnehagen har vi fokus på trygghet og omsorg. Både barn, foreldre og ansatte skal bli kjent med hverandre og bli trygge på hverandre. Det å begynne i barnehagen er ofte barnets første skritt ut i den store verden. Den første tiden er spennende for barn, foreldre og personalet. Vi vet også at det å gi «slipp» på barnet er for mange foreldre utfordrende. Men med godt samarbeid, faste rutiner, gradvis tilvenning og høy kompetanse hos våre ansatte er vi med på å skape gode relasjoner til barn og foreldre.

Tilvenningsperioden
Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Mange arbeidsplasser gir foreldre rett til tre dager permisjon med lønn for tilvenning av barn i barnehage. Hvor raskt barn tilpasser seg til livet i barnehagen varierer, men det er lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Gjør avtaler med personalet om hvordan disse tre dagene skal brukes. Barn er ikke like. For noen kan det være viktig at mamma eller pappa er tilstede hele dagen i tre dager, mens andre kanskje kan være alene i barnehagen en stund allerede den andre dagen.

Informasjonsutveksling
I løpet av tilvenningsdagene vil dere få mulighet til å snakke med personalet og utveksle viktig informasjon. Personalet vil informere om barnehagen, og dere vil få utdelt en del skriftlig informasjon som det er viktig at dere leser. Dere får også mulighet til å informere barnehagen om deres barn. Ting som kan være viktige å snakke om, er for eksempel spisevaner, søvnvaner, barnets helse (f. eks. allergier), påkledning osv. Si i fra om ting dere mener er viktig, og spør om alt dere lurer på!

Hvis barnet gråter
Det er mange foreldre som synes at barnehagestart er en følelsesmessig vanskelig periode. Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Og både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en smertelig prosess i starten.

Når barnet gråter sårt fordi mor eller far skal gå fra dem, kan man fort bli i tvil om det er riktig å overlate sin lille skatt til ”fremmede”. Det kan være en idé å snakke med personalet i barnehagen hvis du har slike følelser. Som regel er det ingen grunn til engstelse.

Les bloggen Barnet ditt her;

Hvordan ta avskjed med barnet
Det er viktig å ta en skikkelig avskjed med barnet i barnehagen. Som foreldre har du en viktig rolle når du skal ta avskjed med barnet. Si klart i fra når dere går og prøv og ikke vise usikkerhet – gå når dere har sagt dere skal gå. Det er en viktig erfaring for barnet at dere går som avtalt og at dere kommer tilbake etter en viss tid.

Si klart fra at du skal gå på jobben, og ikke hal ut tiden når du har sagt det. Usikkerhet smitter, og hvis barnet merker at du er i tvil om du gjør det riktige, kan dette føre til at tilvenningsprosessen tar lengre tid. Det betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker – men snakk med personalet om det, ikke barnet.

Ta tiden til hjelp
Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe – snakk med barnehagen om det. Personalet er der for å gi ditt barn en god start på livet.

Turi Dolve Lund – Pedagog Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *