De signifikante andre

De signifikante andre

Signifikante betyr betydningsfulle. Det er ikke alle relasjoner som er like viktige. Noen personer er mer betydningsfulle for oss enn andre.

De personene kalles gjerne signifikante andre. Disse kan i vid forstand defineres som tilgjengelige personer som gir støtte og omsorg og er gode rollemodeller.

De signifikante andre er med på å danne vår identitet.

Den objektive speilingsteorien.

Det er ikke til å unngå å komme inn på George H Mead og hans speilingsteori og dette med at man observerer ikke seg selv, det er i andres reaksjoner på seg selv at man observerer.

Og på grunnlag av andres reaksjoner på seg selv så lever man seg inn i hvordan andre vurderer deg. Den objektive speilingsteorien.

Selvoppfatningen blir dannet gjennom et samspill mellom ytre reaksjoner fra andre og indre tanker om meg selv.

Jeg lar følgene historie tale for seg selv

Et barn og en voksen er i en påkledningssituasjon. Barnet har fått lagt fram alle klærne det skal ha på seg.

Barnet begynner med friskt mot, men underveis så daler motivasjonen. Anne, kan du hjelpe meg? sier barnet. Anne svarer: dette klarer du helt fint selv.

Barnet svarer med litt sur stemme at det ikke klarer. Anne svarer like tålmodig at hun skal sitte sammen med barnet, og hjelpe til når det trengs, men akkurat nå vet hun at barnet klarer det selv.

Barnet fortsetter litt sur, litt umotivert, og litt liten tro på at det skal klare dette helt selv. Anne forteller hele tiden om sin overbevisning om at barnet klarer dette selv.

Etter en lang stund, med mye tålmodighet fra begge kanter, så klarer barnet alt helt selv. Anne, se jeg er ferdig!! Sier barnet med fornøyd stemme. Javisst, er du ferdig, svarer Anne. Dette klarte du helt selv!»

Signifikante andre også for dine barn

Ut i fra definisjonen jeg har skrevet over kan vi betegne oss som signifikante andre i mange relasjoner. Med barna våre, med gode venner, med foreldre, ektefelle, kjæreste, søsken, osv.

Men, i vårt yrke er vi så heldige som kan kalle oss for signifikante andre også for dine barn!

Les også;

https://barnehagenett.no/hva-er-vennskap/

Men, et «barnehageliv» er kort. Det varer i maks fem år. Fem viktige år i barnet ditt sitt liv. Hva når den signifikante andre ikke er der mer? Blir det et stort hull i livet?

Nei, det kan selvfølgelig bli et savn, men ikke et hull. Den signifikante andre blir med som det som utgjør grunnmuren i et byggverk.

Dersom et barn har fått anledning til å bygge opp sitt eget selvbilde, og fått oppleve å være trygg, da har det skapt seg en identitet.

Identiteten vil hele livet bli dypere og barnet kan videreutvikle seg selv med grunnlag i alt det som de signifikante andre har gitt dem i livet.

På vegne av alle barnehageansatte vil jeg si at vi er ydmyke og takknemlige for at vi får lov til å være den signifikante andre i ditt barns liv!

Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen, og få de nyeste artiklene rett i postkassen. Klikk her; Meld meg på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *