Barns lek – hvorfor er den så viktig?

Barns lek - hvorfor er den så viktig

Barnas viktigste aktivitet gjennom dagen.

Det å leke ligger i barnets natur som en autonom væremåte. Rent historisk ble ikke leken sett på som annet enn en aktivitet uten mål og mening annet enn leken i seg selv. Sett med dagens øyne er lek en kilde inn til kunnskap og kompetanse.
«Gå og lek» er ett uttrykk som voksne kan bruke, noe som er ensbetydende med at barnet skal gå og leke alene. Men, hvorfor er den så viktig, og skal de leke alene?Den er barnas viktigste aktivitet gjennom dagen. Den er lystbetont, alvorlig og full av læring og danning.

Barn blir født intetanende inn i denne verden og skal i løpet av sine første leveår tilegne seg mye kunnskap og erfaringer. Denne må baseres på opplevelser og førstehåndserfaringer som barnet selv utfører og får kjenne på. I denne prosessen er barns lek viktig, og dens egenverdi må anerkjennes for hva denne faktisk er.

Barn leker ut opplevelser

Som voksen kan man lett kjenne seg igjen i barnas lek.  Når fire barn leker familie i kjøkkenkroken baserer gjerne karakterene seg til reelle hendelser og opplevelser som de har hatt hjemme. Hvordan er det egentlig rundt matbordet hjemme?

Det svaret kan man ofte finne når man observerer barns lek i samme situasjon. George H. Mead underbygger dette med sin speilingsteori – barnet speiler andre og tar kunnskap om væremåter og kommunikative ferdigheter derfra. Særlig i etterkant av barnas ferier kan man gjøre noen spennende observasjoner av barns opplevelser gjennom ferien, hvor barn har vært i dyreparken, tivoli, på hytta, båttur eller hva det måtte være.

Kunnskapen, og lekens viktigste betydning, kommer når alle disse erfaringene lekes ut sammen med andre barn. I disse lekesituasjonene får barna prosessert opplevelsene sine og omdannet dette til verdifull kunnskap og danning.

Leste du:https://barnehagenett.no/hva-skal-barn-laere-i-barnehage/embed/#?secret=cuDbtUD8Dl#?secret=8KDhvK4fTV

 

Voksne som bidrar til kunnskap

Barn trenger voksne som støtter opp om leken, både i barnehagen og hjemme. Som voksen bidrar man inn med verdifull kunnskap og kan være med å drive aktiviteten videre sammen med barna.
Barn opplever sannsynligvis voksnes deltakelse i lek hjemme svært ulikt. Dette påvirkes nok av både en hektisk hverdag og enkeltes kunnskap om lek og dens betydning. I barnehagen er det heldigvis annerledes.
Her skal de ansatte være pådrivere og stille de gode spørsmålene – «hva ønsker du å gjøre i dag?» eller «kom og bli med oss da vel» er tilnærmingsmåter som skal høres i barnehagen. Voksne er viktige aktører for å støtte opp under barns lek.

Oppsummert

Oppsummert og konkluderende kan vi si at barn må leke for å tilegne seg kunnskap og prosessere erfaringer, følelser og opplevelser.  Barn må leke for å lære!

Lars Thomas Flekkum – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *