Barnet ditt

B

Barnet ditt

Med mangeårig erfaring er vi både ydmyke og vårt ansvar bevisst i forhold til å ivareta og legge til rette for god omsorg, lek, læring og utvikling for barnet ditt.

Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn, og voksne.

Barnehagen som omsorgs- og læringsarena
Barnehagen er både en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre. Barnehagen danner et solid fundament for videre vekst og utvikling.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrede og trygt sted for felleskap og vennskap.

Barna er det kjæreste vi har
Barna tilbringer mange timer hver dag i barnehagen. Kvaliteten på innholdet har derfor stor betydning for barnets utvikling.

Hos oss vil dere oppleve et inspirerende læringsmiljø basert på trivsel, trygghet og felleskap, med omsorgsfulle voksne som ivaretar barnets grunnleggende behov.
Barnet ditt vil få tilpassede og varierte aktiviteter i hverdagen, fokus på et godt kosthold, og et dedikert personale som ivaretar sikkerheten til ditt barn.

Du skal være trygg på at barnet ditt har en god hverdag hos oss
Som forelder i en av våre barnehager vil du møte åpenhet, tillit og respekt, et høflig og serviceinnstilt personale. For oss er et godt foreldresamarbeid viktig.

Du vil oppleve høy kvalitet på det pedagogiske tilbudet, og dokumentasjonen av dette fra et personale som etterlever våre tre kjerneverdier; stort hjerte, glede og intens jobbing.

Våre verdier
Våre kjerneverdier er: Stort hjerte, glede og intens jobbing. Verdiene våre er grunnleggende og dypt forankret i alt vi gjør i barnehagen.

 

«Fantastisk barnehage , med flotte ansatte . Det varmer mammahjertet når mine små kaster seg rundt halsen på de ansatte når vi kommer i barnehagen . Det forteller meg at i barnehagen har de det bra.» – Mor Storeper barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin