Wilbergjordet (Fredrikstad)

06:45 - 17:00

W

Wilbergjordet (Fredrikstad)

Wilbergjordet barnehage

5

AVDELINGER

107

BARNEHAGEPLASSER

24

ANSATTE

Wilbergjordet barnehage åpnet sommeren 2004. Vi er en 5 avdelings barnehage med 77 plasser for barn i alderen 3-6 år og 30 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen ligger sentralt til med både by og skog som nærmeste nabo.

Vår grunnbemanning består av 11 pedagoger og 13 assistenter. Vi har engasjerte, omsorgsfulle, kompetente, lekne og glade ansatte, som er jobber for å nå vår visjon og de målene vi setter oss. Vi har faglighet i fokus og oppfyller selvsagt både pedagog og bemanningsnorm. Barnehagen har et stabilt personale med mye kompetanse og erfaring. Oppholdet i vår barnehage vil fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og som skaper gode minner.

Eller sagt med andre ord; EN GOD START VARER HELE LIVET

 

Vår kongstanke er: Meningsfylte hverdager skaper livsmestring.

 

Wilbergjordet barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Livet vil for de fleste vil by på både med- og motgang som må håndteres. I rammeplanens beskrivelse av livsmestring rettes det et fokus mot å forebygge forhold som påfører barn sårbarhet og belastning. For å bli i stand til å mestre livets opp- og nedturer er det viktig at barn får en god start. Her spiller barnehagen en stor og viktig rolle.

Vi legger til grunn at livsmestring handler om de positive kreftene i barns liv og at god barnehagekvalitet vil fremme livsmestring. Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og livsglede her og nå, samtidig som de bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna bedre i stand til å tåle det som senere vil komme.

Hver avdeling har sitt særpreg med sine ansatte og barn, men vi jobber for en kollektiv praksis og at vi er EN barnehage som jobber mot de samme målene.

 

Barnehagene i Barnehagenett jobber med fire grunnleggende programområder:

Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn. Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetninger for å kunne skape gode barnehager, og er grunnlaget for vår oppgave med å gi barna en god start som varer hele livet. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for å se alt det spennende vi lærer, leker og opplever sammen!

Satsingsområde

Lek og kommunikasjon / fokus på enkeltbarn.

Resultater nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 98%
Mitt barn trives i barnehagen: 98%
Jeg har god dialog med barnehagen: 90%
Jeg er tilfreds med barnehagen: 92%
Slik søker du barnehageplass

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Raymond Tiochta
Tlf: 69 30 07 10/41 20 35 54‬
E-post: raymond@barnehagenett.no

Avdelingene:
Hammer`n : 480 81 063
Spiker`n: 480 81 064
Flisa: 48 081 065
Skruen: 48 81 066
Planken: 480 81 067

Adresse

Wilbergjordet,
Gamle kirkevei 7,
1617 Fredrikstad

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin