Økernly (Oslo)

06:45 - 17:00

Ø

Økernly (Oslo)

Økernly

4

AVDELINGER

80

BARNEHAGEPLASSER

19,4

ANSATTE

Her i Økernly barnehage rommes alle barna i de ansattes hjerter.

Vi brenner for å bruke vår høye faglige kompetanse på ulike områder for å skape en best mulig hverdag for barna. Vi bruker hverandres ressurser for å nå nye mål og vi strekker oss gjerne litt ekstra for å nå målene våre sammen.

Vi er ett hus og jobber aktivt og tett sammen på tvers av avdelinger og roller. God kommunikasjon og samarbeid på tvers gir trygge og stabile voksne som til enhver tid er tilstede for barna og deres utvikling.  

 

Det er rom for alle å være som de er og være den de vil! I vår barnehage tilrettelegger vi for et godt omsorgs- og læringsmiljø hvor vi har et stort fokus på barns medvirkning og legger opp til læring og aktiviteter ut fra hva barna interesserer seg for. Vi jobber desto hardere for å koble rammeplanen og barnehageloven opp mot de målene vi har satt oss for å skape lærende situasjoner og aktiviteter basert på barnas premisser og utviklingsnivå.  

 

Vi er opptatt av at alle aspekter ved barnas hverdag i barnehagen er med på å påvirke deres læringsutbytte og trivsel i barnehagen.

I vår barnehage har vi et stort fokus på mat og helse hvor vi har en assistent som har kunnskap om næringsrik mat som gjør at vi kan servere sunt kosthold til barna hver eneste dag. Vi er også opptatte av at barna tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger om seg selv og sin kropp og vi er derfor en sukkerredusert barnehage med fokus på å både tilby og gi barn første hånds erfaringer om hvordan lage næringsrik, sunn mat som også smaker himmelsk.   

 

Vi satser på fremtiden, og fremtiden finnes teknologi “overalt”. Vi bruker derfor teknologi aktivt i vårt læringsarbeid med barna, slik at de er best mulig er rustet til å bruke teknologiske verktøy på en god måte senere i skole og arbeidslivet. Vårt mål med teknologifokus er å gi barna erfaringer om hvordan de kan bruke teknologi som ressurs inn i lek og læringssituasjoner. Vi jobber aktivt med problemløsning gjennom teknologi slik at barna erfarer og får kunnskap om å se løsninger fremfor begrensinger. 

 

I vår barnehage er barns trivsel og trygghet det viktigste, og vi tar derfor alle beslutninger utfra hva som er det beste for de barna som går i barnehagen til enhver tid. Interesser og behov endrer seg ut fra hvem som går her, men også etterhvert som barnet utvikler seg videre.

Vårt største fokus er å gi barna trygge rammer og mye varierte læringsmuligheter hver eneste dag, i verdens beste barnehage. 

Satsingsområde

Realfag, med fokus på miljø og matematikk i en teknologisk og kreativ hverdag!

Resultater nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 94%
Mitt barn trives i barnehagen: 96%
Jeg har god dialog med barnehagen: 88%
Jeg er tilfreds med barnehagen: 86%
Slik søker du barnehageplass

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Bente Fagernes Paixão
Mobil: 993 29 302
E-post: bentefp@barnehagenett.no

Avdelingene:
Postgården: 979 02 326
Politigården: 979 13 106
Eikenga: 979 03 078
Økernfryd: 979 07 641

Adresse

Økernly barnehage,
Økern Torg vei 7 B,
0580 Oslo

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin