3

Avdelinger

57

Barnehageplasser

12

Ansatte

Om barnehagen

Spretten Idrettsbarnehage er den første idrettsbarnehagen i Halden. Vi holder til sentralt på Strupe med flotte omgivelser rundt oss. Vi har fotballbaner, ballbinge, idrettshaller og tennishall i umiddelbar nærhet, slik at forutsetningene for en god fysisk aktivitetshverdag er tilstede. Skogen, som ligger i kort gangavstand fra barnehagen, brukes ofte til tur og friluftsaktiviteter.

I barnehagen skal det være gøy å bevege seg for bevegelsens egen skyld. Målet er at barna skal trives i sin aktive hverdag, bli trygge på kroppen sin og ta med de gode vanene resten av livet.

En idrettsbarnehage er en barnehage hvor motorikk, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske praksis, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen, og læring foregår gjennom fysisk aktivitet.

Vi jobber aktivt for å gjøre barnehagen til et sted hvor idrett og fysisk aktivitet blir en naturlig del av hverdagen. Vi har fokus på hele barnet, og at de skal få utfolde seg gjennom fri lek, idrett og bevegelse. Vi ønsker også at barna skal få prøve seg i ulike former for idrett som ski, skøyter, dans, forskjellige ballaktiviteter m.m.

Målet vårt er at barna utvikler positiv selvoppfattelse, et godt selvbilde, idrettsglede, gode motoriske ferdigheter og gode erfaringer.

Hos oss er det mye glede, humor, lek og bevegelse!

Det andre hovedsatsningsområdet vårt er å gi barna et sunt  og variert kosthold. Vi serverer frokost, lunsj, melk og frukt i barnehagen hver dag, hvor minst to dager er varm mat.

I Spretten Idrettsbarnehage vil det være en gjeng med barn som er over gjennomsnittet når det gjelder fysisk aktivitet. Det er derfor viktig at vi gir barna mat som gir jevn tilførsel av ulike næringsstoffer, og som gir masse energi.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og barnet ditt!

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Thorsheimveien 10, 1782 Halden

Thorsheimveien 10, 1782 Halden

Dokumenter

Vedtekter Spretten
Årsplan Spretten

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 98%

Jeg har god dialog med barnehagen: 94%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass