4

Avdelinger

70

Barnehageplasser

18

Ansatte

Om barnehagen

Solbakkeparken barnehage – Et fellesskap med blikk for den enkelte.  

Solbakkeparken barnehage ligger sentralt i Halden, og vi benytter oss ofte av de mange muligheter kulturbyen Halden tilbyr.

Vi besøker biblioteket, vi går tur til parken, og ser oss omkring i byen. I neste minutt kan vi fortsette turen gjennom Shulzedalen og plukke blader og se på naturen. Vi har uendelige muligheter rett utenfor barnehagen.  

Barnehagen har et stort uteområde med både gress, grus og fjellformasjoner og mye tumleplass. Rett på utsiden gjerdet har vi vår egen lille skog. Hos oss er det rom for å utfordre og utvikle sine fin- og grovmotoriske ferdigheter. 

Barns lek er et fokusområde i vår barnehage. Leken er en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi har et personale som ser viktigheten av barnas lek og gir gode vilkår for lek og vennskap. Alle ansatte hos oss er bevisste sin egen rolle i leken og hvordan videreutvikle, inspirere og verne om leken. Vi vet også at lek og læring går hånd i hånd.   

Vårt mål er at alle barn skal få oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.   

Språk har også en sentral plass hos oss. Språkarbeidet er lystbetont, preget av lek og gir rom for utforsking og undring. I barnehagen jobber vi systematisk med stimulering og utvikling av språk gjennom lek og vi legger vekt på ulike aktiviteter som fremmer et godt språkmiljø. Målet med språkarbeidet er å gi barna et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.  

Vi legger stor vekt på at barna skal tilegne seg et godt muntlig språk, og utvikle et solid grunnlag for gode skrive- og leseferdigheter senere i skolen. 

Barnehagen jobber sammen med alle barnehagene i Barnehagenett og Høgskolen i Østfold med TIPP-metodikken. TIPP står for «The importanceof play in preschool». Gjennom dette arbeidet har personalet videreutviklet sine kunnskaper om barns lek og viktigheten av dette i barnehagen.  

Solbakkeparken barnehage har engasjerte, lekne og glade ansatte, som er bevisst i sitt ansvar i forhold til å nå de målene vi setter oss. Flere av de ansatte har vært med fra start når barnehagen ble bygget. Det er en stabil personalgruppe som vil det beste for ditt barn. Avdelingene er sammen på tvers av avdelingene på morgen og ettermiddag. På den måten blir personalet kjent med barna på alle avdelingene.  

Med flott utsikt til byens monument, Fredriksten festning, var det veldig naturlig for oss at avdelingene fikk navn av lokalhistorisk opprinnelse. Borgerskansen, Gyldenløve, Overberget og Klokketårnet er alle stedsnavn knyttet til festningen. 

Vi har åpent mandag- fredag fra 6.45-17.00 gjennom hele året. Kun stengt røde dager.

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Gamle Kirkevei 7, 1617 Fredrikstad

Dokumenter

Vedtekter Solbakkeparken
Årsplan Solbakkeparken
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 98%

Jeg har god dialog med barnehagen: 96%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass