5

Avdelinger

107

Barnehageplasser

24

Ansatte

Om barnehagen

Wilbergjordet barnehage åpnet sommeren 2004. Vi er en 5 avdelings barnehage med 77 plasser for barn i alderen 3-6 år og 30 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen ligger sentralt til med både by og skog som nærmeste nabo. 

Vår grunnbemanning består av 11 pedagoger og 13 assistenter. Barnehagen har et stabilt personale med mye kompetanse og erfaring.  I tillegg er de engasjerte, omsorgsfulle og lekne. De jobber hver dag, for å nå vår visjon; EN GOD START VARER HELE LIVET 

Mål for Wilbergjordet:  EQ -kompetanse / med fokus på hvert enkelt barn 

I Wilbergjordet har vi et mål hvor vi gjennom heving av EQ-kompetanse (emosjonell intelligens) hos de ansatte, gir disse muligheten til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv. Dette gjør vi for at de selv kan skape en tilsvarende relasjon til andre voksne og barn. Kompetansen og kunnskapen de tilegner seg bidrar til at de voksne utvikler et ikke-dømmende menneskesyn, og at de tilegner seg et rikt ordforråd for følelser.   

EQ-barnehage – fokus på emosjonell intelligens  

Wilbergjordet startet sin jobb i januar 2022 mot å nå sitt mål om å bli en EQ-barnehage. Målet er å kunne sertifisere oss som det sommeren 2023. 

Wilbergjordet sitt målrettede arbeid med å fremme barnas emosjonelle intelligens vil styrke barnas språkutvikling og evne til relasjonsbygging.  

EQ står for emosjonell intelligens, og de fem ferdighetene som er knyttet til begrepet er;  

  • innsikt i egne følelser  
  • styring av følelser  
  • motivering av seg selv  
  • gjenkjennelse av følelser hos andre  
  • kunsten og omgås andre mennesker  

I personalgruppa er vi på ulike stadier i forhold til dette. August 2022 starter 7 ansatte på ettårig utdanning innen EQ-kompetanse. Felles for oss alle, er at vi jobber med oss selv ut ifra der den enkelte er.  Dette er viktig for oss, «for slik jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre», jf boken «Relasjoner med barn». 

EQ i hverdagen betyr at vi forstår og bekrefter følelser som oppstår hos barna i ulike situasjoner. Det vil si at den voksne anerkjenner barnet og tilpasser sin adferd for å møte barnet der det er. 

EQ-barnehagenes tanke er at det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. 

 I tillegg er Wilbergjordet barnehage godkjent som Helsefremmende barnehage med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. 

Kontakt

Linda Akselsen (Styrer)
970 42 034
Send e-post

Avdelingene:

Hammer`n: 480 81 063
Spiker`n: 480 81 064
Flisa: 480 81 065
Skruen: 480 81 066
Planken: 480 81 067

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Gamle Kirkevei 7, 1617 Fredrikstad

Gamle Kirkevei 7, 1617 Fredrikstad

Dokumenter

Vedtekter Wilbergjordet
Årsplan Wilbergjordet
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 94%

Jeg har god dialog med barnehagen: 90%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass