5

Avdelinger

105

Barnehageplasser

24

Ansatte

Om barnehagen

Velkommen til Hjørgunn idrettsbarnehage. En veletablert fem avdelings barnehage som åpnet dørene august 2006. Barnehagen ligger sentralt på Lisleby med nærhet til skoler, lekeplasser, idrettsanlegg og bussforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg har barnehagen et stort og innbydende uteområde som oppfordrer til lek og aktivitet. Barnehagen har ansatte som er lekende, kompetente og faglig sterke – samtidig som de er trygge, rause, varme og omsorgsfulle.

Grunnfundamentet i barnehagen er lek. Vårt mål er at alle barn skal ha en lekende og aktiv hverdag fylt med mestring og felles opplevelser. Det gjør vi igjennom å se hvert enkelt barn og hva det har behov for.

Som idrettsbarnehage er vi opptatt av fysisk aktivitet, hvile og kosthold. Det betyr at barna får lek, språklig utvikling, relasjoner og trening på sosial kompetanse igjennom fysisk aktivitet og hvile.

Barna lærer grunnleggende motoriske bevegelser, samtidig som de får kjennskap til kroppen sin og hvordan den fungerer. 
Gjennom året har vi fokus på forskjellige idretter, samt et samarbeid med eksterne aktører i nærmiljøet. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt og er på tur minimum en dag i uka. Det hender også at vi tar rutebussen til Fredrikstad eller Sarpsborg, eller bruker Barnehagenetts egne biler til å dra på lengre turer.

 

Dette barnehageåret samarbeider vi med: Nedre Glomma Turn, Hjørgunn gård og behandlingssenter, Stjernen hockey og Kongstensvømmerne. I tillegg samarbeider vi med idrettslinja på Fredrik II vgs og Greåker vgs.

Dette tilbyr vi for å kunne gi barn mestring og felles opplevelser som gir grobunn til lek, aktivitetsglede og ikke minst gode relasjoner og muligheten til å tilegne seg sosiale ferdigheter. Hos oss skal barna få et motorisk fortrinn og vi skal spille hverandre gode. Dette er hele grunntanken til Hjørgunn Idrettsbarnehage.

Vi har fokus på viktigheten av balanse mellom fysisk aktivitet og hvile. Barn som er i mye fysisk aktivitet har også behov for ro, hvile og restitusjon. Å finne roen i seg selv skal vi hjelpe barna med, noe de fleste synes er utfordrende i starten. 

 

Språk

I tillegg til fysisk aktivitet så er språk noe vi jobber mye med. Språket til barn i barnehagealder må stimuleres, mates og trenes på i tillegg til at vi motiverer til bruk av språket. Alle situasjoner igjennom dagen er språktrening, uansett hva vi gjør har vi fokus på å gi barna en god begrepsforståelse og språkkompetanse. Dette gjør vi blant annet igjennom systematisk språkarbeid både på avdelingene og i språkgrupper, vi synger sanger, leser bøker, hører på lydbøker og spiller spill. Vi bruker også kommunens tilbud om lesestund på det lokale samfunnshuset og biblioteket aktivt – i tillegg til at kommunens språkpedagoger ofte er i barnehagen.

 

Foreldresamarbeid

Et godt samarbeid med dere foreldre er helt essensielt for oss for å skape den beste hverdagen for deres barn. Som digital kommunikasjonsplattform ut mot foreldrene bruker vi barnehagenappen KidPlan. Det er en app hvor all samhandling og informasjon fra barnehagen vil finne sted. Her vil vi raskt og enkelt utveksle beskjeder og med et tastetrykk kunne formidle viktige aspekter fra hverdagen som vi har sammen med barna deres. Foreldre får enkelt tilgang til bilder, kalender, planer og rapporter samt enkle verktøy som gjør den daglige dialogen mye enklere. KidPlan vil all informasjon være samlet på ett og samme sted som et godt supplement til den daglige muntlige dialogen mellom foreldre og de ansatte.

Den viktigste samtalearenaen vi har er allikevel det som skjer i hverdagen ved levere- og hentesituasjonen eller telefonsamtaler hvis det skulle være noe. I tillegg får alle foresatte tilbud om to foreldresamtaler hvert år. Disse samtalene ser vi på som svært nyttige i foreldresamarbeidet, og bruker derfor god tid på disse slik at både dere og vi får utvekslet den informasjonen vi ønsker.

Vi håper at vi får treffe akkurat ditt barn i vår barnehage, vi er nemlig her for å gi barnet ditt EN GOD START SOM VARER HELE LIVET!

Kontakt

Linn Cathrine Jacobsen Raae (Styrer)
977 78 161
Send e-post

Avdelingene:

Flisa: 480 81 053
Bruke: 480 81 054
Stenbrygga: 480 81 050
Værke: 480 81 051
Saga: 480 81 052

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Produksjonsveien 23, 1618 Fredrikstad

Produksjonsveien 23, 1618 Fredrikstad

Dokumenter

Vedtekter Hjørgunn
Årsplan Hjørgunn
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 98%

Mitt barn trives i barnehagen: 98%

Jeg har god dialog med barnehagen: 92%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 96%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass