Autoritative voksne

Autoritative voksne

Barn trenger autoritative voksne

Jeg tenker at autoritative voksne er et begrep som kan løftes opp og tas i bruk mer blant alle pedagoger og andre ansatte i barnehagene. Jeg vil i alle fall si at denne voksenstilen passer som hånd i hanske med hva som står i rammeplanen at vi voksne skal gjøre og være.

Å være autoritativ

Hva innebærer det egentlig å ha en autoritativ voksenstil? Slik jeg har forstått begrepet legger det vekt på positiv relasjonsbygging og grensesetting. Ikke som motsetninger, men mer som; ja takk, begge deler. Altså at man er en varm, men tydelig voksen i møte med barna.

Det autoritative perspektivet kommer opprinnelig fra D. Baumrinds modell (1971, 1991). Hun har forsket på forskjellige foreldrestiler og det er altså den autoritative stilen som kommer best ut.

De som har kontroll, men er støttende og forståelsesfulle er de som vil oppnå mest positiv innflytelse på barna. Det kommer vel ikke som noe sjokk på oss som jobber med barn. Vi vet at barna trenger grenser, og vi vet at barna trenger omsorg, og vi vet også at de trenger å bli sett.

Hvorfor er det viktig med autoritative voksne?

Så fint tenker jeg, at det finnes en definisjon på nettopp denne voksenstilen. For er det ikke det alle vi som jobber i barnehagen ønsker å være? – Tydelige voksne som gir barna forutsigbarhet og struktur. Vi ønsker at barna skal vite hva de har å forholde seg til, og at barna skal være trygge på oss fordi vi er trygge voksne som gir dem tydelige og ikke minst viktige grenser. Derfor bør vi stille noen krav til dem.

Samtidig ønsker å se hvert enkelt barn. Vi ønsker å anerkjenne dem for den de er, for alle følelsene de har og for alle meningene de har. Vi ønsker at barna skal få være med å medvirke i egen hverdag. Uten at de skal ta styringen og bestemme. Jo bedre relasjon man har til barna og hvor tryggere de er på oss, jo lettere godtar barna mer veiledning og viktige grenser som vi gir dem.

Bevisste på egen praksis

Vi som jobber i barnehage, er både omsorgspersoner og oppdragere. Vi må kunne klare å stå i de viktige grensene med barna, samtidig som vi har med oss omsorg og forståelse. Hvordan kan vi som barnehage eller avdeling jobbe med dette? Jeg tenker at personalet bør jobbe med hvilke regler og rutiner som skal gjelde for barnegruppen, og at barna møter de samme grensene hos de voksne. Samkjørte voksne som har reflektert over dette sammen, finner gode løsninger.

Vi voksne er den viktigste ressursen for å skape god kvalitet, trygge rammer og en trygg og forutsigbar hverdag for alle barn hver dag. Og dette er viktig for at barna skal bli trygge på seg selv og oppleve at de er unike og viktige i et større fellesskap. Jeg mener at betydningen av relasjoner og struktur er helt sentralt for å skape god barnehagekvalitet.

Trygge barn

Barn som er trygge og opplever forutsigbarhet i hverdagen lærer bedre enn andre barn. Når de vet hva de har å forholde seg til, har de bedre forutsetninger på å utvikle seg på best mulig måte. Trygge rammer og struktur skaper mer positiv atferd hos barna. De slipper å bruke tid og energi på å være usikre på hva de har å forholde seg til. Voksne som ser dem, støtter dem og legger til rette for et godt miljø for barna i barnehagen er avgjørende.

Jeg heier på begrepet autoritative voksne, og på at vi skal løfte dette frem i barnehagene. Vi bør sette ord på det og bruke begrepet autoritativ, og vi bør reflektere rundt det sammen. For jeg er helt sikker på at de fleste som jobber med barn ser viktigheten av å være en autoritativ voksen i møte med barna.
Marianne Haugeby – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *