Author Archives: admin_barnehagenett

Barnehage fra da til nå

I dag går ca 91 prosent av barn i Norge i barnehage, mot bare 20 % på begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at mye av det barn lærer i sine første leveår, lærer de i barnehagen. Før var nesten alle mødre hjemmeværende. Barna møttes på gata og hadde egne regler og selvjustis. De passet […]

Tilkallingsvikarer – Halden

Autoritative voksne

Tilkallingsvikarer ønskes i Solbakkeparken barnehage.   Solbakkeparken barnehage Solbakkeparken barnehage er en 4 avdelings privat barnehage, og er en del av Barnehagenett AS.    Vi er en barnehage med fokus på språk og lek. Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språkarbeidet skal være lystbetont, preget av lek og […]