Å VÆRE + Å LÆRE = EFFEKTEN AV Å GÅ I BARNEHAGE

Effekten av barnehage

Skylder vi ikke barna å si noe om hvorfor de skal gå i barnehage? Og er det så farlig at barna skal lære i barnehagen?

Det er mange meninger om den nye Stortingsmeldingen (Meld.St.19) -Tid for lek og læring -bedre innhold i barnehagen. Bare tittelen er nok til at mange spisser klørne og er klare til angrep. Man frykter mer fokus på læring og man må vokte seg vel for å ikke bli «skolske» i barnehagen.
Vi skal da vel ikke drive med undervisning!

Nei det skal vi ikke! Men nå må vi barnehagefolk kjenne vår besøkelsestid og stå fram å være tydeligere enn noen gang at barn lærer i barnehagen, og vi kan med fordel bli tydeligere på hva barn skal lære i barnehagen også.

Vi må tørre å si noe om hva effekten av å gå i barnehage skal være. Og da synes jeg at denne meldingen er et steg i riktig retning.
Vi kan bli bedre på å synliggjøre at læringen i hovedsak skjer gjennom barnehagens kjernevirksomhet: Leken!
Det vil utfordre oss som fagfolk, men vi vet det og kan det og da må vi si mer om det!

Vi skylder barna å være tydelige på hvorfor de er i barnehagen. Hvor ofte blir de spurt forresten?
Og spør du et barn hva svarer det da? Min erfaring er at de ofte svarer: «Jeg er i barnehagen fordi mamma og pappa skal på jobb.»

Men vi vet hvilket samfunnsmandat vi har og hvorfor snakker vi ikke med barna om det?

Meldingen sier noe om at etter hvert som barna blir større i barnehagen så kan man jobbe mer voksenledet og strukturert innenfor fagområdene. Og at dette kan settes mer i system enn i dag er vel greit. Men vi må vokte oss og være bevisste slik at den formelle læringen ikke tar for stor plass. (Noe jeg tror den allerede gjør i dag, med tanke på tid til lek hvor man glemmer tid og sted….)

De fleste barn er tre år eller yngre, meldingen sier ikke mye om hvordan innholdet i barnehagen skal bli for dem. Noen påstår at regjeringen har laget en førskolemelding!

Jeg er kanskje naiv, men takke meg til at det ikke står noe mer. Jeg velger å tolke det slik at da beholder vi det syn på barndom som vi har og at leken fortsatt står sterkt.
Hvis meldingen fører til et snevrere innhold i barnehagen fordi det skal legges vekt på språkferdigheter og skoleforberedelser så må vi skylde oss selv hvis vi har sovet i timen.

For driver vi ikke med dette i dag også da? Et godt språkmiljø har vært på agendaen lenge og nå må vi angripe det med gode beskrivelser på hvordan vi jobber og hvilken effekt det får.

Det samme med skoleforberedelser. Hva gjør vi, hvordan gjør vi og hvorfor gjør vi det? Det må vi kunne gi en beskrivelse på. Og da må vi tørre å si at barn lærer i barnehagen.

Barnehagen har godt omdømme som en god omsorgsarena, nå er tiden moden for å styrke omdømme som en god omsorgsarena og en god læringsarena.
Vi må tåle å tenke fremtidsrettet og vi må tåle endring og utvikling, men det vi ikke skal tåle er å ta fra barna leken og den gode barndommen!

I barnehagen skal man være og man skal lære!

Eva Heger – Utviklingssjef Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *