Maria Theresa Knold - Hjørgunn barnehage
Gå tilbake til intervjuer

«Vi i Barnehagenett er så heldige som har mennesker som akkurat Maria som jobber for oss.

Mennesker som tenker at det å jobbe i barnehage er en av de viktigste jobbene man kan ha, og som mener med hånden på hjertet at tiden i barnehagen er de viktigste årene i et menneskes liv. Og at det er så viktig at de som jobber i barnehage er bevisst på det.

Takk for at du er den du er Maria, og at du velger å dele det med alle rundt deg.

Sammen er vi Barnehagenett.»Maria Therese Knold

Styrer Hjørgunn barnehage Fredrikstad

Kollegene til Maria sier hun er

positiv, ansvarsfull og tydelig.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 2008, og har jobbet i barnehage i 12 år. Jeg jobbet 7 år som førskolelærer i en barnehage i Ås, før jeg begynte å jobbe som Fagleder. I mai 2017 kom jeg tilbake fra mammapermisjon og jobbet da som styrer frem til november 2018 da jeg var så heldig å få jobb som styrer i Barnehagenett – nærmere bestemt i Hjørgunn barnehage.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg tenker at det å jobbe i barnehage er en av de viktigste jobbene man nesten kan ha. Jeg snakker mye med samboeren min som jobber som fengselsbetjent. Vi deler synet hvor viktig starten på livet er for oss mennesker. Han snakker med mange i fengselet som sier de har kommet skjevt ut helt fra barndommen. Det er viktige aspekter å ha med inn når man tenker på jobben vi gjør her i barnehagen, som er å få ta del i de viktigste årene i livet til barna. Med hånden på hjertet mener jeg at de første årene er de viktigste årene i et menneskes liv. Jeg synes det er viktig at vi som jobber i barnehage er veldig bevisst på det, og da tenker jeg at det er viktig å ha de rette menneskene på plass som jobber i våre barnehager. Tenk for et ansvar vi egentlig har!

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Ja, jeg synes absolutt det kreves spesielle egenskaper for å jobbe i barnehage. Er du pedagogisk leder, er du nødt til å ha lederegenskaper. Du er nødt til å ha et ønske om å lede, og være en synlig person i tykt og tynt. Ikke bare være synlig når alt går bra, men også når ulike ting står på. Du må være tydelig og tørre å si ifra når noe ikke er greit. Noen må ta styringen på avdeling, og det må være helt naturlig for alle at det er pedagogisk leder som gjør dette. Mine pedagogiske ledere er «min forlengede arm» ut på hver avdeling. Det er derfor viktig at jeg kan stole på at de tingene vi blir enige om faktisk blir fulgt opp. Jeg må også kunne forvente og stole på at de håndterer ulike situasjoner selv hvis ting blir vanskelig, uten å alltid involvere meg. Mine ledere må kunne stå i det! Jeg mener at man også må ha motivasjonsegenskap og et tydelig engasjement. Det gjelder alle roller, altså både som pedagog og som assistent. Jeg forventer kanskje aller mest av deg som er utdannet pedagog. Du må kunne være en bidragsyter som motiverer assistentene dine - gjerne hver eneste dag. En annen viktig egenskap jeg tenker er viktig å ha for å jobbe i barnehage er den genuine interessen for barna. Du kan ikke være her hvis du ikke har interesse for mennesker mellom 0 – 6 år.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Før var det var ikke så mye fokus på kvalitet, eller det med progresjon. Det var mer her og nå. For min del har jeg vært heldig, og fått et stort spenn av den økte kunnskapen de siste årene fordi jeg har vært både pedagogisk leder, fagleder og nå styrer. Jeg tror mye av utviklingen i sektoren vår handler om økt fokus og krav til kvalitet og progresjon. Jeg synes også assistentene har fått mye mer innflytelse nå enn før i barnehagen. Det kreves mer av de, og det forventes at de skal kunne levere mer på ulike plan enn tidligere.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Fagkvelder synes jeg er veldig morsomt, for da er hele personalet mitt samlet. Jeg har sjelden kapasitet til å se hele personalet samlet, bortsett fra den ene kvelden i måneden hvor vi har fagkveld. Da kommer det mye gode refleksjoner og godt samarbeid frem. Jeg synes også det er veldig moro å lage nye miljøer for barna, og vi har en fysisk miljøgruppe som skal se på hvordan barnehagen brukes med det fysiske rom i dag, og hva vi kan gjøre annerledes.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Barnehagenett er en barnehageaktør med et stort hjerte for barna, og som er opptatt av å utvikle seg i takt med tiden og med samfunnets krav og utvikling. Det er trygt og godt å være en del av Barnehagenett. Vi henger ikke etter, men er heller i forkant, og vi er veldig synlige på det vi gjør. Det gjør meg stolt! Jeg synes også det er veldig bra med pedagogmøter som vi har felles, og det å kunne samarbeide med andre som jobber i andre barnehager tilknyttet Barnehagenett.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

I min barnehage er det mange å spille på lag med, og mange hyggelige mennesker som er interessert i å gjøre det beste for barna. Vi er en stor barnehage med mye kompetanse og potensiale. Jeg har et godt samarbeid med pedagogene, og jeg setter stor pris på at ingen ansatte er redde for å komme inn å ta en prat med meg selv da jeg var ny som styrer her. Jeg har blitt tatt veldig godt imot som ny styrer, og stortrives på Hjørgunn.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Akkurat nå er fokuset hverdagen i barnehagen. Det å vite at ting går rundt og at jeg får gjort mine arbeidsoppgaver samtidig som jeg skal ivareta mitt personale. Mye av fokuset vårt er også endringer vi nettopp har innført i hele barnehagen. Vi har delt inn i aldersgrupper på avdelingene, og dette har blitt tatt veldig godt imot av hele personalet, og også foreldrene.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg har ikke en bestemt periode jeg liker best. Jeg tenker at hver periode har sin sjarm og utfordringer.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden synes jeg det er morsomt å gjøre ting med familien min som vi ikke har gjort før. Jeg har en datter som er tre år, så mye av fritiden går med til å tilbringe tid med henne. Jeg synes det er hyggelig å være sammen med venninner på fritiden, men synes også det er deilig å ha tid til å ikke gjøre noe.

Hva får deg til å le?

Datteren min, samboeren min og venninnene mine får meg til å le. Jeg ler også mye av barna i barnehagen når de finner på ulike sprell og kommer med gullkorn.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Mitt beste barndomsminne er alle de opplevelsene jeg fikk da jeg var i Filippinene og Canada og besøkte familien vår.