Bente Fagernes Paixao
Gå tilbake til intervjuer

“Bente mener at det finnes ingen andre jobber som er bedre enn det å jobbe i barnehage. Det gir glede i hverdagen å bidra til at barna i barnehagen får en god start – en god start som varer hele livet. 

Takk for at du er den du er Bente, og at du velger å dele det med alle rundt deg. Sammen er vi Barnehagenett.”Bente Fagernes Paixao

Styrer Økernly barnehage Oslo

Kollegene til Bente sier hun er

faglig sterk, fremtidsrettet, systematisk og engasjert.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet i barnehage i 13 år.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg synes det er helt fantastisk! Det finnes ingen bedre jobb enn dette. Det å kunne bidra til at barn får en god start gir meg så mye glede i hverdagen, å se at det vi driver med gjør en forskjell.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Ja, det synes jeg absolutt. Førstekriteriet er jo at du må like å være rundt barn. Like å ta del i deres hverdag. Se deres nysgjerrighet og se på de som små forskere. Det andre kriteriet for å jobbe i barnehage er å gi de et godt omsorgs- og læringsmiljø i hverdagen. Du må også være tålmodig, og kunne se hvert enkelt barn. Du må ha en god forståelse av hvordan det er å være liten. Barn er i kontinuerlig utvikling og det er de ansatte i barnehagen sin oppgave å veilede og gi barn gode verktøy, slik at de kan få lov å utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Det kommer stadig ny forskning som gir oss som fagpersoner et enda bedre utgangspunkt for å kunne bruke oss selv i arbeidet med det pedagogiske innholdet. Det er klarere rammer og instrukser fra blant annet Rammeplanen nå enn det var tidligere. Fokuset på å legge til rette for hvert enkelt barn er også mer fremtreden nå enn før. Nå er vi en del av utdanningsløpet, og det krever mer fokus på fag enn tidligere. Nå er ikke lek bare lek, slik det var mer før. Det skal være læringsmål, og kravene er større i forhold til fokuset på kvalitet i det pedagogiske arbeidet og innholdet i barnehagen.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste jeg gjør på jobb er å være i aktivitet med barna og ta del i deres nysgjerrighet og utforsking.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Barnehagenett er en seriøs aktør som tar sine tilknyttede barnehager og ansatte på alvor. De er et godt støtteapparat inn i det arbeidet som gjøres i hver enkel barnehage. De har fokus på at de ansatte skal ha god kompetanse og gode arbeidsvilkår for å kunne utføre en god jobb med kvalitet. Det å komme inn i en organisasjon som Barnehagenett har gitt meg som styrer en trygg og stabil arbeidsplass, med dyktige fagpersoner rundt meg når det har vært behov for bistand. De har også utarbeidet gode veiledende dokumenter som har gitt oss som ansatte i barnehagen et godt faglig løft og gode verktøy til å drive en barnehage med god kvalitet.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Her er vi en fin bukett av ansatte i alle aldre som vil hverandre godt og har god omsorg for hverandre og barna. Vi jobber målrettet for et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle skal ha sin plass. Vi jobber for å ha et arbeidsmiljø som er trygt å være i og hvor man kan utvikle seg. Vi gir personalet god veiledning i refleksjonsgrupper, slik at alle kan jobbe etter beste praksis sammen og hver for seg. Vi har det gøy på jobb!

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Nå har vi et stort fokus på Realfag med vekt på teknologi gjennom matematikk, miljø, kropp, bevegelse, mat og helse. For oss er det viktig å kunne gi barna erfaringer og kunnskap gjennom teknologi, og å lære om hvordan ting henger sammen. Vi bruker koding og programmering aktivt i hverdagen. Samtidig er vi opptatte av miljøet rundt oss og betydningen av hvordan vi kan ta vare på naturen. For oss er det viktig at barn har et sunt og godt kosthold når de er i utvikling. Vi mener det er viktig at barn erfarer og får kunnskap i tidlig alder om den maten og de næringsstoffene som gir kroppen god energi til å kunne vokse og utvikle seg uten å bli slapp og sliten, og ikke minst vite hvor maten kommer ifra.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg syns alle årstider har sin sjarm, og liker alle årstider like godt

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg er mest mulig sammen med min familie, og vi liker å reise.

Hva får deg til å le?

En god vits er alltid velkommen! Men jeg må si at gode historier som for eksempel styrer Trine Hofseth i Stålverkskroken byr på, er aller best.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Mitt beste ferieminne er ferieturene til Danmark og på campingplassen i Hurum.