5 ÅRINGEN – HVA HAR DU I SEKKEN?

5 ÅRINGEN – HVA HAR DU I SEKKEN

5 åringen har gått, eller går snart ut av barnehageporten for siste gang. Det sommerferie og det neste som venter er skolestart.

5 åringen snur seg og vinker til de voksne som står der med tårer og smil og vinker tilbake.

De voksne ser på hverandre og bekrefter for hverandre at de blir jo så inderlig glad i disse barna. Og det er like vemodig hver gang å sende dem ut i verden.

Aller siste gang

Det er vemodig, men det er også med en stolthet de står der og vinker han ut av porten for siste gang. De vet med seg selv at de har gjort så godt de kan for å ruste han til å møte det som måtte komme.

De har sørget for at han har med seg en sekk med erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og gode minner.

En sekk med en grunnleggende kompetanse som gjør at han vet hvordan han skal fungere i et fellesskap med andre og ikke minst har han en vilje og lyst i seg til å lære mer.

Men hvordan vet de voksne at de har lagt alt dette i sekken til denne 5 åringen?

Trygghet

De vet det fordi de har fulgt han siden han som 1 åring startet i barnehagen. De var der i tilvenningen og ble trygge tilknytningspersoner når mamma og pappa måtte på jobb.

De la til rette for at han kunne løsrive seg fra foreldrene, og etter hvert også fra dem. De så stoltheten og mestringsfølelsen når han stabbet ut fra den trygge avdelingen og ut i fellesarealet til de andre barna.

Og de glemmer ikke latteren da han for første gang løp rundt sammen med de andre og var en av gjengen.

Lek og vennskap

De støttet og veiledet han i lek med andre. Gjennom å lære han at enighet, gjensidighet og turtaking er det man må kunne for å leke med andre, så fikk han venner og gode relasjoner til andre barn.

De vet han har med seg denne kompetansen fordi de har sett han i lek med andre. De har sett han som pappa, bygningsarbeider, lege, hund, baby, lærer, butikkmedarbeider og mange andre roller i lek som har vart over tid.

De har sett han organisere, ta hensyn til andre og seg selv, og de har sett at han tør å si ifra. De har sett trivsel og mestring i samvær med andre!

Les også;

Læring

De vet han har lært fordi han kan leke. Gjennom lek og gode voksne har han blant annet lært sosiale ferdigheter som å ta hensyn, vise respekt, dele, hjelpe til.

Han har lært å telle, og har kunnskaper om rom og form. Han kan bokstaver og er på god vei til å lese. Han har lært begreper og har utviklet språket og kommunikasjonen sin.

Han har kunnskap om naturen, fugler, trær, planter og insekter. Han har kunnskaper om lokalmiljøet sitt, og vet at han er en del av et stort fellesskap.

Han vet at det er viktig å være i fysisk aktivitet og han vet hva som er sunt å spise. Han har lært å mestre ulike følelser og han vet at han er god nok!

Alt dette har han i sekken sin når han går ut av barnehageporten for siste gang!

En sekk med mange opplevelser og gode minner.

Han vinker glad og fornøyd og er så klar for det som venter der fremme…..

Eva Heger – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *