5 tips til gjennomføring av endring

5 tips til gjennomføring av endring 72

Du har sikkert hørt det før: «Vi har lagt en ny og spennende strategi for selskapet, som alle ansatte forplikter seg til å sette seg inn i». Eller «Vi skal gå over til å bli en prosjektbasert organisasjon». Eller kanskje «Nå skal vi innføre nye arbeidsmetoder for bedre samhandling».

For noen av oss er dette utsagn som oppfattes som motiverende. For andre kan slike utsagn virke direkte demotiverende.

Hvorfor er det slik, og hva er det som avgjør hvordan vi som mennesker oppfatter den samme informasjonen ulikt?

Det finnes ingen fasit på dette. 

For min egen del er det flere ting som må være på plass for at jeg skal bli motivert og engasjert av endringsprosesser på arbeidsplassen.

Endringen som skal gjennomføres må være troverdig, gjennomførbar og godt planlagt.

I tillegg må lederen gå foran som en god rollemodell og endringsagent. Her er mine tips til deg som skal gjennomføre endring i egen organisasjon.

1: Practise what you preach

Kanskje har det vært avholdt et lederseminar eller en strategisamling, og på mandags morgen kommer du på jobb, klar til å kommunisere de nye målene for avdelingen.

Eksempelvis ønsker du å implementere en ny måte å jobbe på, som vil øke både effektiviteten og samhandlingen.

So far so good!

En forutsetning for å lykkes er etter min mening at du som leder faktisk tror på endringen selv, og at endringen faktisk vil gagne og forbedre egen organisasjon.

Det er nemlig fryktelig enkelt å gjennomskue en leder som prøver å motivere sine ansatte og sitt team fordi han eller hun har fått beskjed om det, men som tydelig mangler både eierskap og engasjement.

For at dine kolleger skal ha troen på deg og endringen du skal lede, må du først tro på den selv.

Endringsledelse

God endringsledelse handler etter min mening om å være strukturert, tydelig og fullføre det man har sagt man skal fullføre, med god kvalitet og høy grad av involvering.

Og ikke minst: Ha evnen til å lede, motivere og inspirere teamet gjennom hele endringsprosessen som en god rollemodell.

2: Ting Tar Tid

Det er avgjørende med gjennomføringsevne og kontinuitet for å lykkes med å implementere en endring.

Det betyr at den samme entusiasmen du viste teamet ditt på mandag, bør du også vise på tirsdag og onsdag. Så videre ut i neste uke og også resten av måneden.

Det er her det ofte brister. De gode endringsideene som «alle var enige om» koker bort i den hektiske hverdagen vi alle kjenner at vi har.

Dersom dette har en tendens til å skje ofte når du skal gjennomføre en endring, er sannsynligheten stor for at teamet ditt vil tenke: «Har hun vært på seminar igjen nå», eller kanskje «Hvor lenge varer det denne gangen tro?»

Hvis du tror endringen skjer av seg selv, tar du helt feil. Du må være tilstede sammen med teamet ditt, følge opp jevnlig (og mye oftere enn du tror), og ha en stor dose tålmodighet.

Implementering

Alle endringsprosesser, små som store, tar tid å implementere, og prosessen «må holdes varm» gjennom hele løpet. Gjentatte motivasjonsfraser blir fort til floskler dersom ord ikke omsettes til handling.

Jeg sier som den britiske forfatteren Iris Murdoch: «Mellom ord og handling er mangt et par sko slitt ut.»

3: Finn de gode ambassadørene og bruk dem flittig

Engasjement, entusiasme og eierskap kan dessverre ikke overføres intravenøst (så vidt jeg vet). Den kommer som en konsekvens av tydelig kommunikasjon og høy grad av involvering.

Det å gå fra planlegging til implementering av en endringsprosess krever at det er flere enn deg som er med og drar prosessen gjennom de ulike fasene.

Et godt tips er bruke nøkkelpersoner «i linja» som endringsagenter, og sørge for at de har mandat, trygghet og nok tid til å være gode kontinuitetsbærere gjennom hele endringsprosessen for å motivere og støtte sine kolleger.

Klarer du å finne de gode ambassadørene internt i teamet som tror på sitt eget budskap, har du kommet et godt stykke på vei.

Jeg ser på disse profilene som skjulte skatter, og anbefaler deg å gå på skattejakt i egen organisasjon!

Les også;

4: Spis elefanten i porsjoner  

I 2016 kom gruppa Klovner i kamp ut med låta «Langt å gå».  I låta synger de:

Si meg, hvordan spiser man en hval? En bit av gangen

Hvordan spiser man en elefant? En bit av gangen

Hvordan gå på beina til Nepal? Et skritt av gangen.

Det kanke gå galt, bare man har trua på at det går bra

-Og jeg er helt enig! Ta en ting av gangen, og ikke planlegg alle skritt på veien på forhånd. Jeg oppfordrer deg til å ikke planlegge alle detaljer før du har begynt. Jobb så smidig som mulig innenfor de ulike fasene i endringsprosessen.

Hvis hele prosessen er skrevet i stein, kan det jo hende at du går glipp av noen spennende funn som gir deg ny innsikt. Noe som igjen kan brukes til å forbedre de neste milepælene i din endringsprosess.

For at endringsprosessen ikke skal bli ustrukturert og miste fokus, bør du selvfølgelig sette tydelige og konkrete mål for endringen du ønsker å gjennomføre.

Jeg har forresten alltid lurt på hvordan man egentlig kan vite om man har lykkes med noe, hvis man ikke har satt seg et eller flere konkrete mål i forkant.

Husk også å sørge for at hele prosjektgruppa forplikter dere til endringen og til gruppas felles mål.

Legg inn litt buffer i tidsplanen.

Eller faktisk litt mye buffer. Som regel er vi altfor ambisiøse og tar ikke høyde for uforutsette små eller store hinder på veien.

Evnen til å prioritere inn og ut er viktig for deg som skal lede slike prosesser. På min forrige arbeidsplass innførte jeg et felles slogan; #GetItDone.

Da vi til tider befant oss i lange og tunge diskusjoner om hvordan vi skulle prioritere mellom pest OG kolera. Da vi diskuterte hvordan vi skulle klare å gjennomføre en endring som vi ikke så enden på, endte vi alltid ned på å prioritere bort alt som kunne elimineres eller utsettes. Vi søkte alltid gode kompromisser før vi satt i gang med gjennomføringen; To Get It Done.

5: Vær uformell men profesjonell 

Jeg har et siste tips, som etter min mening er noe av det viktigste en leder kan gjøre. Som leder må du selvsagt være både tydelig, ha høy integritet og være bevisst din rolle som leder.

Samtidig bør du også tilstrebe å være medmenneskelig så ofte du kan, og ikke ta deg selv og din rolle så høytidelig. Det går faktisk veldig fint å være uformell og samtidig profesjonell.

Jeg har sett mange endringsprosesser som ikke har fått ut hele sitt potensiale fordi tonen har blitt for formell og takhøyden for lav.

Folk er folk, og min erfaring er at du får det beste ut av dine deltakere, interne som eksterne, ved å tørre å være litt personlig og uformell.

Legg igjen titler og organisasjonskart utenfor møterommet, og bli enige om å møtes på likt grunnlag med samme «stemmerett» i endringsprosjektet.

Litt godt humør og senkede skuldre har vel aldri skadet noen?

Jeg ønsker deg lykke til med endringsprosessen i din organisasjon, og heier på deg!

Elisabeth Karlsen – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *