5 tips til et lavere sykefravær i din barnehage.

5 tips til et lavere sykefravær i din barnehage

Nye nasjonale tall viser at sykefraværet i norske barnehager fortsatt er høyt.

Har du tenkt gjennom hvordan du som leder jobber systematisk med nærværsledelse? Gjennom systematisk arbeid er det fullt mulig å redusere fraværet av arbeidskraft betydelig. God nærværsledelse gir lavt sykefravær og høy trivsel på arbeidsplassen.

Hvis du spør en styrer/daglig leder i en barnehage om HMS og sykefraværsjobbing, vil nok ikke svaret være at dette er det som virkelig får jubelen til å løfte taket i det daglige arbeidet. Sannheten er allikevel at det er helt avgjørende med god nærværsledelse, for å oppnå de resultater og mål som barnehagen har satt seg.

Gjennom snart 20 år i barnehagebransjen ser jeg en klar tendens. De lederne som har høy kompetanse og jobber systematisk får gode resultater. Reagerer man først når sykefraværet har blitt høyt eller er på vei opp kan det være vanskelig å snu trenden. Nærværsledelse kan ikke ses på som noe en leder kan jobbe med på siden av mine øvrige oppgaver som leder.

Her er mine 5 tips for å redusere fraværet i din barnehage.

  1. Ha en god dialog med alle dine ansatte, også når de er friske og raske. Det er den beste forebyggingen du kan gjøre.
  2. Sørg for at du har relevant og god kompetanse på alle områder innenfor sykefraværsarbeidet. Er du trygg på hvilke rettigheter, plikter, tiltak og muligheter som finnes, vil du være tryggere i din ledelse.
  3. Sykefravær er ikke en privatsak. Den ansatte er ikke sykemeldt fra kontakt med arbeidsgiver, men fra sine arbeidsoppgaver
  4. Våg å bry deg og vær ærlig men kjærlig – det er god omsorg for barnehagen og den ansatte.
  5. Lag deg et godt system for nærværsarbeidet. Se forebygging, tilrettelegging og oppfølging i sammenheng. Det nytter ikke med skippertak i dette arbeidet.

Wilbergjordet barnehage

Styrer ved Wilbergjordet barnehage i Fredrikstad, Nina Huth, har i løpet av de to siste årene deltatt på flere kompetansehevingstiltak innenfor nærværsledelse. Dette har vært praktisk rettede kurs i regi av Barnehagenett, NAV og bedriftshelsetjenesten, hvor man har øvd på ulike situasjoner man havner i som leder.

Man har blant annet øvd på dialogmøter og samtaler som kan være utfordrende. Hvilke tiltak kan Nav og bedriftshelsetjenesten tilby, har også vært tema. Underveis i øvelsene har man stoppet opp og reflektert sammen.

Wilbergjordet barnehage har i 2016 og 2017 en stor nedgang i legemeldt fravær og Nina peker på noen tydelige årsaker:

«I forhold til sykefraværsarbeidet tenker jeg det først og fremst er viktig med gode relasjoner til kolleger.

Vi har benyttet oss av både NAV, bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver når det gjelder kompetanseheving både hos meg og øvrige i personalet. Dette har blitt gjort gjennom ulike kurs og gjennomføring av oppgaver i hverdagen.»

Hos oss har vi valgt å holde fokus på tre viktige områder;

1: Engasjement, glede og humor

2: Positiv innstilling og arbeidsmiljø – du har et valg

3: Teambuilding – utenom arbeidstid

Oppslag om disse henger på personaltoalettet, der er de fleste innom i løpet av dagen», sier Nina med et smil.

Leste du denne? https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/sykefravar/sykefravar/

Det handler om kunnskap

«Kunnskap om hva som finnes av muligheter og virkemidler i forhold til sykefraværsarbeid, praktisk trening gjennom rollespill, konkrete tilbakemeldinger på vår rolle og erfaringsutveksling med styrerkollegaer har vært avgjørende for min utøvelse av nærværsledelse», sier hun før hun legger til at åpenhet, tillit og ærlighet gir resultater i arbeidet.  At de ansatte kan komme å ta opp saker av ulik karakter med styrer er viktig mener Nina.

Hun bekrefter også viktigheten av å stole på magefølelsen. Hun gjennomfører samtale med de ansatte dersom hun opplever at noen ikke har det helt greit eller er i eller står i fare for å bli borte fra jobb.

«Gjennom medarbeidersamtaler kommer det frem at engasjementet for jobben og trivselen på arbeidsplassen er stor, ansatte vil være på jobb» sier en stolt styrer.

Leif Roar Pettersen intervjuer Nina Huth – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen, og få de nyeste artiklene rett i postkassen. Klikk her; Meld meg på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *