3 tips: Slik velger du riktig barnehage

3 tips: Slik velger du riktig barnehage

Våre undersøkelser viser at beliggenheten til barnehagen, anbefalinger fra kjente og barnehagens satsingsområder er de viktigste faktorene som spiller inn når småbarnsforeldre velger barnehageplass for barna sine.

Våre foreldres 3 klare tips er som følger; Orienter deg over barnehager i nærmiljøet, snakk med andre foreldre og finn ut hva barnehagene er opptatt av før du velger barnehage.

1. mars er fristen for å søke barnehageplass

I løpet av de neste ukene vil tusenvis av småbarnsforeldre gjøre viktige valg på vegne av seg selv og barna sine. Tiden for å velge barnehage nærmer seg raskt. Fristen for å velge barnehage er i de fleste kommuner satt til 1. mars eller 15. mars. Men hva er viktigst når foreldre skal velge barnehage?

Slik søker du barnehageplass

Dette er viktigs for foreldre når de velger

Enkle nettsøk på valg av barnehage lister opp hundrevis av velmenende tips og råd en skal ta hensyn til. Mange mener mye om hva som er viktigst, og det er lett å bli forvirret når valgets time er kommet. Hva legger foreldre selv vekt på i sine valg av barnehage?

I denne artikkelen vil vi gi dere noen konkrete tips dere kan ta med dere. Tipsene baserer seg på hva foreldre i våre barnehager selv så etter når de gjorde sine valg for ett år siden. Resultatene er hentet ut av foreldreundersøkelsen for nye barn som er gjennomført i alle våre 15 barnehager høsten 2017. Vi har gjennomført disse undersøkelsene siden 2009 og erfaringene er rimelig klare.

  • Beliggenhet

54 % av alle nye foreldre oppga beliggenhet som den viktigste faktoren for å velge akkurat «sin» barnehage. Det betyr at nærhet til hjemmet settes høyest når valg av barnehage skal avgjøres. Dette er viktig for å bygge gode relasjoner, vennskap og nettverk for seg selv og barna sine. Velger man nærhet til hjemmet vil man ha mulighet til å knytte gode og varige bånd og vennskap til andre familier og barn i nærmiljøet sitt

Tips; Gjør et kart søk og se hvilke barnehager som ligger naturlig i ditt nærmiljø.

  • Anbefalinger fra kjente

26 % av de spurte oppga at anbefalinger fra kjente var avgjørende for sine valg av barnehage. Det betyr at råd og erfaringer fra foreldre med barn i den aktuelle barnehagen, samt hvilket omdømme barnehagen har er viktige faktorer for valget.

Tips: Snakk med foreldre som har eller har hatt barn i barnehagen og hør hvilke erfaringer de har med den aktuelle barnehagen. Spør om barnas trivsel, foreldresamarbeid, dagsrytme, personalstabilitet, måltider osv. Ønsker du å vite enda mer om barnehagen kan det være lurt å kontakte/besøke den aktuelle barnehagen og snakke med styrer/daglig leder for å få bekreftet eller avkreftet ting du har hørt eller er opptatt av.

  • Barnehagens satsningsområde
    18 % av de spurte oppga at barnehagens satsningsområde var viktig for sine valg av barnehage. Noen foretrekker naturbarnehage, idrettsbarnehage eller helt ordinære barnehager. De fleste barnehager uavhengig av kategori har ofte en helhetlig pedagogisk profil eller ide som de bygger sin barnehage rundt.

Tips: Oppsøk barnehagens nettsider eller facebookprofil. Les barnehagens årsplan eller virksomhetsplan for å finne ut av hva barnehagen er opptatt av. Alle barnehager må følge lov om barnehager og rammeplanen.

Gode barnehager

Barn tilbringer mange timer hver dag i barnehagen. Kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen er viktig.

En barnehage er både en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre. Barnehagen danner et solid fundament for videre vekst og utvikling.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrede og trygt sted for felleskap og vennskap.

Det er de voksne i barnehagen som er avgjørende for kvaliteten på tilbudet som gis.

Vi i barnehagenett ønsker alle småbarnsforeldre lykke til med valget av barnehage – og husk, det er dere som er eksperter på deres barn.

Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen, og få nye tips og artikler rett i postkassen.

Klikk her; Meld meg på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *