Lekesikker

L

Lekesikker

Lekesikker barnehage

 

Barn er mer utsatte for påvirkning av farlige stoffer enn voksne og bør derfor tas ekstra hensyn til når man kjøper inn produkter.
Barn kan ikke selv beskytte seg mot helseskadelige kjemikalier. Vi voksene har ansvaret for å gi barna en ekstra beskyttelse.

 

Våre barnehager skal være trygge barnehager for lek og læring.
I våre barnehager skal foreldre være trygge på at det barna leker med, spiser av og sitter på, ikke skal inneholde helseskadelige kjemikalier.
Vi startet derfor våren 2016 opp prosjektet «LEKESIKKER-barnehage».
Dette innebærer at alle våre barnehager skal være bevisste på kjemikalier i leketøy, og hva vi kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barna.

 

Det er strenge krav til innhold av helseskadelige kjemikalier i leketøy og andre produkter til små barn, og mange kjemiske stoffer er forbudt i leker og småbarnsprodukter. Dette gjelder for eksempel kreftfremkallende stoffer, stoffer som kan skade arvestoffet og stoffer som kan skade evnen til å få barn. Mange tungmetaller er forbudt i leker og småbarnsprodukter, og det er også forbud mot mange parfymestoffer og konserveringsmidler som kan være allergifremkallende.

Selv om det europeiske regelverket for leketøy er svært strengt, hender det likevel at det dukker opp leker på markedet som kan inneholde farlige kjemikalier, eller være farlige for barn på andre måter. Men ofte er det gamle leker eller produkter fra useriøse produsenter man bør være oppmerksom på.

Barn vokser og utvikler seg, og er derfor mer utsatt for helseskadelige stoffer enn voksne. Dette fordi deres kropp og hjerne ikke er ferdig utviklet enda. Barn blir kjent med verden gjennom blant annet å putte ting i munnen. Derfor skal vi være sikre på at lekene vi har er frie for farlige stoffer. Vi skal ha kunnskap om kjemikaler i leketøy og hva vi kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barna.

Myndighetene har ikke mulighet til å kontrollere alle produkter som selges. Derfor skal våre barnehager være kritiske og bevisste når de handler, spesielt til små barn.

Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for barn, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal ha et bevist forhold til hva vi omgir oss med og presenterer for barna i våre barnehager. Med økt kompetanse og bevissthet har vi med enkle forandringer og grep gjort tiltak som møter de utfordringer vi ser, for best å kunne legge til rett for en trygg, god og lærerik dag i barnehagen.

Vi kaller det LEKESIKKER barnehage. Dette er et samarbeid mellom barnehagene og våre leverandører av leker og forbruksmateriell.

 

I tillegg til at lekene vi har i barnehagene er lekesikre og frie for farlige kjemikalier, er vi også opptatt av at formingsmateriell og kjøkkenutstyr som befinner seg i barnas miljø i barnehagen også tilfredsstiller våre krav til LEKESIKKER barnehage.

 

Her kan du lese hva mediene skriver om Lekesikker.

Barnehage.no

Sarpsborg arbeiderblad

FAQ – Spørsmål & svar

Hva handler Lekesikker om?

For oss handler Lekesikker om disse tre områder. Etisk handel, Giftfrie leker, og Lekeplass sikkerhet.

Vi er bevisste på kjemikaler i leketøy og hva vi kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barna.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva er bakgrunnen for Lekesikker?

Vi leser jevnlig bekymringsfulle rapporter om gift og leketøy. Det finnes fortsatt produkter som ikke oppfyller eksisterende lover og regler. Vi tar ansvar gjennom å ha et bevist forhold til hva våre barn leker med, og hvilke produkter vi kjøper inn.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva er hovedmålet?

Målet er at våre barnehager skal være bevisste på kjemikaler i leketøy og hva vi kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barna.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

ETISK HANDEL

Hva er etisk handel?

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvordan kontrollerer dere at dere handler etisk riktig?

Vi handler kun gjennom forhandlere som er godkjente etiske forhandlere.

Det vil si at våre barnehager kjøper kun gjennom produsenter som kan levere produkter som tilfredsstiller våre kriterier til lekesikker barnehage. Vi etterspør alltid våre forhandlere om hvilke rettlingslinjer de har i forhold til etisk handel og kontroll av produkter fra sine leverandører.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvor kjøper dere leker?

Våre barnehager handler kun gjennom seriøse forhandlere som tar etisk ansvar i forhold til barnearbeid og følger lover og regler.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvem spør dere hvis dere er usikre?

Vi spør leverandøren /produsenten om vi er usikre på noe. De er forpliktet til å svare. Ved mangelfull eller lite tilfredsstillende dokumentasjon er det produkter vi ikke ønsker å ha i våre barnehager.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

GIFTFRITT LEKEMILJØ

Hva mener dere med giftfritt lekemiljø?

Våre leker og andre produkter som finnes i barnehagen inneholder ikke kjemikaler og andre stoffer som kan være skadelig for barn på lang sikt. Med det skal vi være trygge på at barna befinner seg i et giftfritt og lekesikkert miljø.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvorfor har dere fokus på dette?

Myndighetene har ikke mulighet til å kontrollere alle produkter som selges. Våre barnehager tar derfor hensyn ved å være kritiske og bevisste når de handler leker og inventar. Barn blir kjent med verden gjennom blant annet å putte ting i munnen. Derfor er vi sikre på at lekene vi har, er lekesikre og fri for farlige stoffer.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Inneholder leker gift?

Ja leker kan inneholde kjemikaler som ikke er bra for barn på sikt. Derfor tar våre barnehager hensyn ved å våre kritiske og beviste når de handler leker og inventar.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Er barn mer utsatt en voksen?

Ja, barn er mer utsatt for farlige stoffer enn voksen. Barn vokser og utvikler seg. Deres kropper og hjerner er ikke ferdigutviklet enda. Derfor er de mer sensitive når det gjelder kjemikaler og farlige stoffer.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvordan skal godkjente leker være merket?

Leker som er egnet for hjemmebruk eller i barnehagen skal være merket med CE merket.

Det er fabrikantene selv som står for å kontrollere og merke sine produkter.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Må alle leker være merket?

Alle leker må være CE merket. Dette er en europeisk standard. Dette merket finner dere enten på selve produktet eller på emballasjen.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva betyr CE merket?

CE merket innebærer at de oppfyller de europeiske sikkerhetskravene, og det skal være lettere å velge sikre produkter. Alle produkter i våre barnehager har dette merket.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvem er det som merker produktene?

Det er fabrikanten selv som står for å kontrollere og merke sine produkter. Derfor er det viktig at våre leverandørene har kontroll på produkter de selger.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Tar barnehagen imot leker?

Nei, våre barnehager tar ikke imot leker og andre produkter. Dette for at vi til enhver tid kan være sikre på at det barna leker med ikke inneholder helsefarlige stoffer. Derfor får heller ikke barna lov til å ta med leker til barnehagen.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Kan barn ha med kosebamser/koseklut til barnehagen?

Ja, det barnet trenger for å sove eller å oppnå trygghet i barnehagen er lov å ha med.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Er dette noe vi må tenke på hjemme?

Ettersom omfanget av skadelige stoffer i produkter er bekymringsfullt, er det lurt å tenke på dette hjemme også. Det er vanskelig å ta alt over natten. Men det viktigste er å starte prosessen.

Det du kan gjøre er å få en oversikt over lekene som finnes hjemme. Se etter CE merket på leker. Ta bort tvilsomme leker. Bestem dere for å kjøpe sikre produkter fremover.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva bør vi se etter på leker hjemme?

Er plastleken myke og eldre enn fem år?

Lukter det parfyme eller ubehag av lekene?

Har dere vesker, sko, belter, smykker mm som er ment for voksne?

Har dere plastleker som er klissete?

Leker barna med tastatur, mobiltelefoner eller annen elektronikk?

Har dere gjenstander av plast som ikke er leker?

 

Er svaret JA på disse, bør dere vurdere å fjerne disse fra hjemmet.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvilke stoffer er ikke egnet for barn?

Produkter som inneholder stoffer som Ftalater, Flammehemmere, Løsmidler, Tungtmetaller og Bisfenol A er ikke egnet for barn.

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva er Ftalater?

Ftalater er en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes for å gjøre plasten myk. Enkelte ftalater kan påvirke hormonbalansen og skade forplantningsevnen. Siden 2007 har et antall skadelige ftalater vært forbudt i småbarnsprodukter og leketøy ved konsentrasjon over 0,1 %.

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva kan inneholde Flammehemmere?

Bomullsleker kan inneholde helseskadelige flammehemmende midler. Noen av disse blir værende lenge i kroppen og kan overføres via amming. Flammehemmende midler finnes ofte i datamaskiner og tv spill. La derfor aldri barn leke med gammel elektronikk.

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvor finner vi Tungmetaller?

Smykker og metallgjenstander kan inneholde bly, nikkel eller kadium. Bly er farlig og kan påvirke barnets mentale utvikling. Bly kan også finnes i metallmaling og til og med i barnesminke. Kadium lagres lenge i kroppen, i større mengder kan det blant annet forårsake dårligere nyrefunksjon. Nikkel kan fremkalle allergi hos barnet

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva kan inneholde Løsemidler?

Visse farger og lim inneholder løsemidler som kan påvirke nervesystemet. Ekle oljemaling kan dessuten inneholde giftstoffer. Vannbaserte produkter foretrekkes, men tenk på at de ofte kan inneholde konserveringsmidler som kan fremkalle allergier.

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva er Bisfenol A?

Bisfenol A er vanlig, men kontroversielt plastkjemikalie som siden 2011 har vært forbudt i tåteflasker. Det er fortsatt tillatt i leketøy. Studier indikerer at Bisefenol A blant annet kan forstyrre forplantningsevnene. Vær oppmerksom på at plastemballasje og matbokser kan lekke kjemikaler ved oppvarming.

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Er elektronikk farlig å leke med?

Ja, flammehemmende midler finnes ofte i datamaskiner og tv-spill. La derfor aldri barna leke med gammel elektronikk.

www. erdetfarlig.no

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

LEKEPLASS-SIKKERHET

Hva mener dere med lekeplass-sikkerhet?

Våre lekeplasser er trygge for barn å leke på. Ulykker kan forekomme, men det skal ikke skje grunnet feil og mangler på våre lekeapparater.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvordan blir lekeplass sikkerhet ivaretatt?

I våre barnehager blir lekesikker lekeplass ivaretatt ved at barnehagene har inspeksjonsrunder hver dag der de går gjennom lekeplassen. Der gjennomgår vi vår interne HMS sjekkliste for uteområdet.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvem kontrollerer utelekeplassen?

Lekeplassen blir kontrollert av eksterne kontrollmyndigheter, verneombud, vedlikeholdssjef, styrer og ansatte i barnehagen.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hvor ofte sjekker dere uteområdet?

De ansatte i barnehagen kontrollerer utelekeplassen hver dag. Verneombud, vedlikeholdssjef og styrer tar en grundigere sjekk av uteområdet to ganger i året.

I tillegg har vi hoved ettersyn av eksterne kontrollmyndigheter av uteområdet annethvert år.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone

Hva ser man etter på inspeksjonsrunden?

På inspeksjonsrundene ser vi etter om det ligger gjenstander som ikke tilhører barnehagen, og om det er feil eller mangler ved lekeapparatene.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone