Wilbergjordet (Fredrikstad)

W

Wilbergjordet (Fredrikstad)

Wilbergjordet barnehage

5

AVDELINGER

108

BARNEHAGEPLASSER

21

ANSATTE

Wilbergjordet barnehage er en fem avdelings barnehage som ligger skjermet, men sentralt ikke langt fra riksvei 109.

Vi har som mål å gi barn en god start på livet gjennom fokusområdene Sunne – Aktive – lekende og trygge barn.

Vår kongstanke er engasjerte voksne som ser hvert enkelt barn. Med stort hjerte og glede jobber vi intenst med å nå kongstanken og målene våre hver dag.

Barnehagen har et stabilt personale med mye kompetanse og erfaring. Vi har faglighet i fokus og har derfor valgt å ha to pedagoger på hver avdeling.

Vi er opptatt av hva barn trenger av kompetanse for å klare seg utenfor gjerdet når årene i barnehagen er over, dette er kompetanse som vi bevisst fletter inn i det pedagogiske arbeidet med barna. Leken fyller dagen i barnehagen og vi legger til rette for lange leke- og læringsperioder. Vi opplever at Lek er « nøkkelen til tre skap»: vennskap, fellesskap og kunnskap. Vi jobber aktivt med tilrettelegging, påfyll av opplevelser, det å tilføre stimulerende lekemateriell og den voksnes rolle i leken.

Vi har fokus på å være en virksomhet som jobber mot de samme mål. Hver avdeling har sitt særpreg, men vi jobber i samme retning. Vi har et felles ansvar for alle barna. Personalet jobber tett sammen på avdeling og på tvers av avdelinger.

De yngste barna våre (ett- og toåringene) samles i aldershomogene lekegrupper et par ganger i måneden.

I Stjerneklubben treffes de eldste barna i barnehagen. Der har vi Fokus på byen vår Fredrikstad, trafikk, selvstendighetstrening, sosial kompetanse, språk, mengder, tall og ulike eksperimenter.

Wilbergjordet barnehage er aktivt deltagende i nærmiljøet. Vi besøker sykehjemmet med grupper av barn hver måned. Der bidrar vi med sang, bevegelse, eventyr, prat og en klem. Vi går turer til biblioteket, parker og ulike steder i skogen.

Satsningsområde

Lek og kommunikasjon / fokus på enkeltbarn.

Resultater fra siste kundemåling

Informasjon: 85%
Lek & læring: 90%
Service: 94%
Totalscore: 89%

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Nina Huth
Mobil: 997 02 131
E-post: nina@barnehagenett.no

Adresse

Wilbergjordet,
Gamle kirkevei 7,
1617 Fredrikstad

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone