Tubus (Sarpsborg)

T

Tubus (Sarpsborg)

5

AVDELINGER

90

BARNEHAGEPLASSER

18

ANSATTE

Tubus Idrettsbarnehage ble stiftet i 1990 og består av 5 avdelinger: Knøttene og Glattisen 0 – 3 år, Golfsvingen, Gofoten og Rekrutten 3 – 6 år. Vi har totalt 90 barnehageplasser.

Barnehagen ligger sentralt til på Grålum med kort avstand til skogen, 3 barneskoler, bibliotek, idrettsanlegg, Inspiria mm.

I vår barnehage er alle enere! For oss er det viktig at alle blir sett, hørt og respektert for den man er. Dette gjelder barn, foreldre, ansatte og alle andre som kommer innom barnehagen.

I Tubus Idrettsbarnehage har vi stort fokus på de grunnleggende motoriske ferdighetene og de skal være en naturlig del av vår hverdag. Bl.a balanse, koordinasjon, styrke, spenst, utholdenhet og bevegelighet. Dette får vi til ved å gjennomføre både voksenstyrte aktiviteter og lek hver dag. Vi bruker barnehagens inne og utemiljø, ball- løkka, gymsal, Tubustunet, på tur i skog og nærmiljø.

I løpet av barnehageåret er vi innom ulike idrettsgrener bl.a friidrett, orientering, innebandy, dans, skøyter, turn, håndball, svømming, fotball. Vi har da samarbeid med eksterne aktører der hvor det er naturlig.

Vi har i samarbeid med fysioterapeuter og musikere utarbeidet Micromotus som er bevegelser til musikk og historier. Her har vi vektlagt bevegelser som er viktige for den aldersgruppen vi har i barnehagen.

Varierte aktiviteter i ulike miljø og trygge rammer er viktig for å skape mestring for alle. Mestring gjennom økt kroppsbeherskelse er viktig for å styrke barnets selvbilde og psykiske helse.

Regelmessig fysisk aktivitet har en positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring.

Barn som er mye i aktivitet har også behov for ro og hvile. Nok hvile, avspenning og søvn påvirker humør, trivsel og oppførsel.

I tillegg skal barna ha masse tid til å leke det de selv ønsker. De må få tid til å starte, gjennomføre og avslutte en lek. Barna må leke for å bearbeide kunnskap og erfaringer, bruke fantasien og kreativiteten, utvikle språket og lære sosial kompetanse.

Satsningsområde

Idrett – Hos oss ER alle enere.

Resultater fra siste kundemåling

Informasjon: 91%
Lek & læring: 93%
Service: 97%
Totalscore: 93%

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Merete Hansen
Mobil: 952 13 222
E-post: merete@barnehagenett.no

Adresse

Tubus idrettsbarnehage,
Grålumveien 125,
1712 Grålum

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone