Økernly (Oslo)

Ø

Økernly (Oslo)

4

AVDELINGER

80

BARNEHAGEPLASSER

17

ANSATTE

Økernly barnehage er en fire avdelings barnehage som ligger svært sentralt på Økernly. Her er vi en gåtur eller trikketur unna alt vi kan ønske oss å oppleve som barn. Skog, fjell, by og land.

Barnehagens viktigste ressurs er våre ansatte. Vi har et engasjert og dedikert personale, som brenner for jobben sin.

Hos oss har vi språk i fokus og som hovedsatsingsområde. Språk i barnehagen er for oss mye mer en bare prat. Språk er altomfattende og i alle situasjoner i løpet av en dag, både verbalt og nonverbalt. Gjennom lek, under måltider, på samlingstunder, ute på tur, når vennskap knyttes, står kommunikasjonen i fokus. Det er derfor viktig for oss å ha et høyt fokus på språk.

Språkutviklingen er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språklige ferdigheter er nødvendig for deltagelse i lek og samspill. Språket er nært knyttet til vår identitetsutviklig og for å føle tilhørighet til fellesskapet. Tidlig og god språkstimulering er derfor en svært viktig del av barnehagens innhold.

Satsningsområde

Språk og kommunikasjon – mye mer en bare prat.

Resultater fra siste kundemåling

Informasjon: 78%
Lek & læring: 86%
Service: 90%
Totalscore: 85%

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Bente Fagernes Paixão
Mobil: 993 29 302
E-post: bentefp@barnehagenett.no

Adresse

Økernly barnehage,
Økern Torg vei 7 B,
0580 Oslo

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone