Hannestad (Sarpsborg)

H

Hannestad (Sarpsborg)

6

AVDELINGER

105

BARNEHAGEPLASSER

23

ANSATTE

På Hannestad er det 106 barn samlet under det samme taket, fordelt på seks avdelinger, og 22 årsverk. Avdelingene er oppkalt etter farger i regnbuen. Dette representerer at vi hører sammen, og kan strekke uendelig lagt.

Vi er opptatt av å jobbe i samme retning og ha klare mål, som forteller oss hvor vi skal. Hannestad barnehage ligger i landlige omgivelser midt på Yven. Her har vi kort vei til skog og mark, fotballbane, gymsal, og ikke minst rutebussen som tar oss fort inn til byen eller andre destinasjoner. Vi har også tilgjengelighet på minibusser i nettverket  som vi har mulighet til å benytte for å dra på kortere eller lengre turer, eller besøke en av de andre barnehagene i nettverket.

Vi har høy pedagogtetthet, og jobber for å representere et høyt faglig nivå til en hver tid. Dette skal være mulig å se i leken, og gjennom de voksenes adferd overfor barna,  dette fordi Hannestad har lagt ekstra vekt på å utvikle egenskapene i leken gjennom «lek med mening».

Hannestad barnehage er en av 15 barnehager som danner Barnehagenett. Vi jobber etter de samme fokusområdene, og utvikler oss sammen. Alle barnehagene jobber mot at vi skal ha Sunne, Aktive, Lekende, Trygge barn i våre barnehager. (SALT) Dette kaller vi – En god start på livet pedagogikken.

Lek med mening

I Hannestad barnehage ser vi på barns utvikling gjennom lek, og legger opp til aktiviteter gjennom leken. Vi har fokus på meningen som finnes i leken. Det vi mener er mening i leken er den læringen som skjer naturlig i leken. Danne vennskap, løse problemer, kommunisere, utvikle leken, holde på en aktivitet over tid, sette grenser for seg selv. Med aktive barn, må vi ha aktive voksne. Derfor har vi ikke bare fokus på leken som en aktivitet, men hvilken rolle de voksne skal ha i leken. De voksne skal være til stede og veilede barna i leken.

Vi jobber for at vi skal starte- verne- og videreutvikle leken sammen med barna. Vi skal legge til rette for at dette kan skje. Dette være seg så vel lek inne som ute. Vi skal tilrettelegge med tilgjengelig materialer, leker, og selv være tilgjengelige. Vi skal lytte til barna og handle deretter, og la barns medvirkning bli synlig.

Satsningsområde

Lek med mening

Resultater fra siste kundemåling

Informasjon: 86%
Lek & læring: 89%
Service: 89%
Totalscore: 89%

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Linn Cathrine Jacobsen Rae
Mobil: 480 81 055
E-post: linnca@barnehagenett.no

Adresse

Hannestad
Gnoldenveien 2,
1715 Yven

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone